Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Писмени известия

Писмени известия в чужбина за съдебни и  извънсъдебни актове

Дейността по писменото известяване е съществена част от гражданските, наказателните, данъчните и административните дела, от делата по банкрутиране и делата за трудово-работните отношения, а също така и част от някои досъдебни или административни производства. Има за цел да уведоми за дадено производство посредством връчването на съдебен или извънсъдебен акт от страна на дадена институция спазвайки конкретни правила.
По смисъла на чл. 37 от законодателно постановление № 71/2011 консулската служба придвижва писмените известия отправени към нея, в съответствие с разпоредбите за правно сътрудничество на Европейския съюз, с международните конвенции по тези въпроси и със законите в държавата по местоживеене.

ПИСМЕНИ ИЗВЕСТИЯ В ЧУЖБИНА ЗА СЪДЕБНИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ АКТОВЕ С ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕР.

Информацията може да бъде намерена в “Справочник за писмени известия в чужбина на съдебни и извънсъдебни актова с граждански и търговски характер ”.

ПИСМЕНИ ИЗВЕСТИЯ ЗА  АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ЛИЦА ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА

A. ПРИ ИЗВЕСТЕН АДРЕС

1. Първото нещо, което трябва да бъде проверено е дали съответната държава е ратифицирала страсбургската конвенция от 24.11.1977. Към  настоящия момент държавите, които са се присъединили са АВСТРИЯ, БЕЛГИЯ, ЕСТОНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ и ИСПАНИЯ* (испанските власти считат, че страсбургската конвенция от 1977 не може да бъде приложена за случаите на нарушения, чиито наказания не попадат сред задълженията на правосъдните органи, като голяма част от нарушенията по пътищата например).
Цялата информация относно тази конвенция може да бъде намерена на следния сайт www.conventions.coe.int. В графа “Council of Europe Treaties”,  която се появява в ляво, като изберете “Full List” може да видите пълния списък на спогодбите; тази която ни интересува е 094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”. Като изберете този линк може да видите текста на Конвенцията (формат Word и формат Html), а също така и централните органи, определени от държавите членки по конвенцията за получаване на писмени известия и формулярите за ползване (в края на текста във формат Word).

По смисъла на тази конвенция молбите за писмено известие трябва да бъдат изпратени:

• директно до централния орган, определен от присъединилата се към конвенцията държава (в Италия министерството на външните работи). Актът, за който трябва писмено да се извести трябва да бъде изпратен в два екземпляра, на италиански език (въпреки че е желателен превод на езика на държавата, в която трябва да бъде известен или на конвенционален език) придружен от формуляр;

или

• по смисъла на чл. 11, директно на заинтересованите компетентни органи чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Германия не е съгласна с този начин на известяване по чл. 11.

2. В случаите, когато държавата не е подписала горепосочената конвенция (но попада в списъка на държавите посочени по-долу), е възможно да се направи писмено известяване посредством препоръчано писмо, само ако местната нормативна уредба не възпрепятства директното изпращане от страна на италианската администрация:
• АЛБАНИЯ
• АВСТРАЛИЯ
• КАНАДА
• ЧИЛИ
• КОЛУМБИЯ
• КОСТА РИКА
• САЛВАДОР
• ФИЛИПИНИ
• ФИНЛАНДИЯ
• ЙОРДАНИЯ
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• ИРАК
• ИРЛАНДИЯ
• ИЗРАЕЛ
• ЛАТВИЯ
• МОЗАМБИК
• НОВА ЗЕЛАНДИЯ
• ОМАН
• ХОЛАНДИЯ
• ПАРАГВАЙ
• ПЕРУ
• ПОРТУГАЛИЯ
• РЕПУБЛИКА КОРЕЯ
• СИНГАПУР
• СЛОВАКИЯ
• ШВЕЦИЯ
• УГАНДА
• УНГАРИЯ

3. Писмените известия на лица с местожителство в държавите от бивша Югославия (Босна-Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна гора, Сърбия, Словения) трябва да бъдат връчени както се предвижда от чл. 4  на италиано-югославската конвенция за правно и административно съдействие, подписано в Рим на 3.12.1960г, посредством министерството на правосъдието на Италия. Тези актове следва да бъдат изпращани директно на ведомството – DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

4. За всички останали държави актът, в двоен екземпляр и преведен на езика на държавата по местоназначение или на конвенционален език , следва да се изпрати директно на италианските дипломатически или консулски представителства в чужбина (чиито списък може да намерите на интернет адрес http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm). Дипломатическото или консулско представителство следва да се погрижи да върне на изпращача копие от известието с  разписка за връчване.

B. ПРИ НЕИЗВЕСТЕН АДРЕС

Не е възможно да се извести за акта в чужбина