Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Международни осиновявания

Полезни линкове

Комисията по международни осиновявания: http://www.commissioneadozioni.it/IT.aspx?DefaultLanguage=IT
Хагска Конвенция 1993:  http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=69

Връзки:

Консулско гише на Посолството на Италия в София:
Email: consolare.sofia@esteri.it

Международни осиновявания

Международно осиновяване е осиновяване на малолетен с не италиански гражданство, обявен за подходящ за осиновяване от властите на своята страна. Затова осиновяването се извършва в тази страна, пред властите и съгласно националните и международните закони, действащи там.

В Италия Съдът за малолетни издава специфично постановление за съответствие или не на този вид осиновяване. За да бъде такова осиновяване ефикасно в Италия трябва да се спазят специални процедури, установени от италианските и международните закони. В противен случай чуждестранното осиновяване няма да се смята за валидно и малолетният няма да може дори да влезе в нашата страна. Освен това, в някои случаи неспазването на законите за осиновяването е престъпление.

Хагската Конвенция от 29 май 1993 г. за закрилата на малолетните и сътрудничеството в областта на международното осиновяване е главният инструмент, на който се основават процедурите за международно осиновяване. Тя представлява гаранция както за правата на децата и на онези, които искат да ги осиновят, така и за да се разбият трафиците на малолетни, появили се с цел осиновяване. Италия се присъедини към тази конвенция като я ратифицира със закон № 476/1998 г., чийто разпоредби измениха закон № 184/1983 г. Главният италиански орган по прилагането на международното осиновяване е Комисията по международни осиновявания (C.A.I.).
(уебсайт:  http://www.commissioneadozioni.it/IT.aspx?DefaultLanguage=IT ).

Желаещите да осиновят, които са получили постановление за съответствие, трябва да поверят грижата за процедурата по осиновяване на Оторизираните организации, които извършват всички необходими стъпки в страната по произход на малолетния.

На тези организации са поверени всички функции, свързани с процедурата по международно осиновяване както в Италия така и в чужбина: от първите информации, насочени към двойката до изискванията от страната по произход на малолетния. Преди влизането в сила на закон 476/1998 двойката, започнала процедура по международно осиновяване, можеше да избира дали да ползва или не услугите на оторизирана организация. С новия закон само оторизираните организации са упълномощени да са занимават с постъпките за международно осиновяване, на базата на точни изисквания. Затова намесата им е задължителна.

След като получи от чуждестранният орган предложението за среща с малолетното лице за осиновяване, оторизираната Организация информира за това кандидат-родителите и им помага за всички необходими посещения. Ако срещите на двойката с малолетния приключат положително, компетентният чуждестранен юридически орган издава разпореждане за осиновяване. Впоследствие Оторизираната организация предава всички документи за осиновяването на Комисията по международните осиновявания, която проверява нейната точност формално и по същество.

Ако проверката даде положителен резултат, Комисията по международните осиновявания издава „поименно разрешително за влизане и престой в Италия на осиновения малолетен”.

В този контекст задачата на дипломатическо-консулската мрежа е да сътрудничи в рамките на своите компетенции с Оторизираната организация за успешния изход на процедурата по осиновяване (чл. 32, пар. 4 от закон №184/1983, изменен от закон № 476/1998). Тази дейност може да се отнася до легализация и проверка на документацията, както и до помощ там където е необходимо, чрез улесняване контактите с местната власт (особено в страните, които не са подписали Хагската Конвенция).

За да може да влезе в Италия, осиновеният малолетен трябва да има входна виза за осиновяване, която се поставя в чуждестранния паспорт, издаден от страната по произход.

За да бъде издадена виза, от дипломатическо-консулската мрежа трябва да е дошло разрешение за влизане и престой в Италия на малолетния  от Комисията по международните осиновявания. Постъпките за виза се приключват за възможно най-кратко време, за да се удовлетворят изискванията на двойката. Ефективното издаване на визата все пак зависи от сроковете за техническа обработка. Съгласно чл. 33 на Закон № 184/1983, изменен от закон № 476/1998, на консулските власти е забранено да издават на чуждестранни малолетни граждани входна виза за територията на държавата с цел осиновяване, с изключение на хипотезите предвидени от закона и без предварително разрешение от е Комисията по международни осиновявания.

След влизането на малолетното лице в Италия, компетентната Куестура му издава разрешително за престой за осиновяване.

Процедурата по осиновяване приключва със заповед от Съда за малолетни за вписване на мярката за осиновяване в регистрите на гражданско състояние. С вписването малолетният става италиански гражданин (чл. 34, пар. 3 от закон № 184/1983).

Осиновяване от италиански двойки живеещи в чужбина
Осиновяването, произнесено от компетентните власти на една чужда страна, по молба на италиански граждани, които доказват, че в момента на произнасянето са живели без прекъсване там от поне две години, се признава на общо основание в Италия от Съда за малолетни, стига да съответства на принципите на Конвенцията  (чл. 36, пар. 3 от закон № 184/1983). Компетентният Съд за малолетни е този от мястото на последното местоживеене на двойката, или в случай, че не е възможно да се установи кое е то, този в Рим.