Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Регистър на италианците живеещи в чужбина (A.I.R.E.)

Формуляри

Формуляри за записване в AIRE

Връзки

Консулско гише в Посолството в София:
Email: consolare.sofia@esteri.it

Регистър на италианците живеещи в чужбина (A.I.R.E.)

Регистърът на италианците, живеещи в чужбина (A.I.R.E.) e учреден със закон № 470 от 27 октомври 1988 г. и съдържа данните на италианските граждани, които възнамеряват да живеят в чужбина за период, по-дълъг от дванайсет месеца. Той се ръководи от общините, въз основа на данните и информациите, идващи от Консулските представителства в чужбина.

Записването в A.I.R.E. е право и задължение на гражданина (чл. 6 на закон 470/1988) и представлява предпоставка за ползването на поредица от услуги, предоставени от Консулските представителства в чужбина, както и за упражняването на важни права, като например:

 • Възможността да се гласува задочно на политически избори и референдуми в страната по местоживеене и за избора на италиански представители в Европейския Парламент в секциите, учредени в дипломатическо-консулските мисии в страните от ЕС;
 • Възможността да ви бъдат издадени или подновени документи за самоличност и пътуване, както и удостоверения;
 • Възможността да подновите свидетелството си за правоуправление (само в страни извън ЕС); за подробности ще ви препратим в секция „МПС и свидетелства за правоуправление”;

В A.I.R.E. трябва да се запишат:

 • Гражданите, които се местят да живеят в чужбина за период, по-дълъг от 12 месеца;
 • Онези, които вече живеят в чужбина, било защото са родени в чужбина, било защото впоследствие са придобили италианско гражданство независимо от причината.

И обратно – не трябва да се записват в A.I.R.E.:

 • Хора, които отиват в чужбина за период по-малък от една година;
 • Сезонни работници;
 • Щатни държавни служители на работа в чужбина, които са уведомени съгласно Виенските Конвенции за дипломатическите отношения и за консулските отношения, съответно от 1961 и 1963 година;
 • Италиански военни на служба в офисите и структурите на НАТО в чужбина.

Записването в A.I.R.E. става след декларация, дадена от заинтересуваното лице в Консулската служба, компетентна за територията, чрез специален формуляр,  до 90 дни от смяната на адреса.

Тя включва едновременното заличаване от Регистъра на населението в Италия (A.P.R.) на съответната община.

С цел да се улеснят и ускорят процедурите по записването, препоръчваме показването (не задължително) на документ, доказващ  реалния адрес  на територията на съответната консулска служба (напр. удостоверение за адресна регистрация, издадено от чуждестранните власти, разрешително за престой, чуждестранна лична карта, разписки и др.)

Записването може да стане и служебно, въз основа на информации, които Консулската служба е научила.

Записването в A.I.R.E. е БЕЗПЛАТНО.

За начина на записване (изпращане на формуляри по и-мейл, факс и т.н.) препоръчваме да се свържете с Консулската служба, на чийто сайт по правило можете да намерите и двуезични молби-формуляри.

Актуализацията в A.I.R.E. зависи от гражданина.

Заинтересуваното лице трябва своевременно да съобщи на консулската служба за:

 • смяната на адреса или жилището си;
 • промяната в гражданското си състояние, и поради пренасяне в Италия на чуждестранните документи (брак, раждане, развод, смърт и др.);
 • окончателно завръщане в Италия;
 • загуба на италианско гражданство.

Не извършването на актуализация на информацията, по-конкретно на онази, засягаща смяната на адрес, прави невъзможно контакта с гражданина и получаването на картичката или изборния плик в случай на избори.

Важно е сънародникът да съобщи своя адрес правилно и изчерпателно, придържайки се към пощенските правила на страната, в която живее.

Заличаването от A.I.R.E. става:

 • Чрез записване в Регистъра на населението в Италия (A.P.R.) на италианска община, вследствие на преместване от чужбина или завръщане в родината;
 • Поради смърт, вкл. юридически обявена смърт;
 • Поради предполагаема неоткриваемост, до доказване на противното, след изтичане на сто години от раждането или след извършването на две последователни установявания на адреса, или когато адресът в чужбина, съобщен по-рано, се окаже невалиден и не е възможно да се придобие нов;
 • Поради загуба на италианско гражданство;
 • Поради прехвърляне в A.I.R.E. на друга италианска община.
Approfondimenti
 • MODULISTICA

  • Modulo iscrizione A.I.R.E. (PDF)
  • Modulo iscrizione A.I.R.E. per minore (PDF)
  • Modulo per le seguenti richieste (PDF)
   • Cambio indirizzo
   • Cancellazione per rientro in Italia
   • Cancellazione per trasferimento in altra sede estera