Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Съдействие на граждани в чужбина

Действията по подпомагане, които Консулската служба може да извършва в подкрепа на италианския гражданин, който се намира в затруднение – и който помоли за това – не могат лесно да се изброят.

Все пак сред тях трябва да се отбележат:

  • Помощ на затворници;
  • Парична помощ;
  • Непряка помощ чрез организации и асоциации;
  • Медицинска помощ;
  • Юридическа помощ;
  • Помощ в случай на грабеж или загуба на документи;
  • Издирване на сънародници;
  • Връщане в родината;
  • Връщане на тленни останки.

В допълнение, съгласно действащите разпоредби консулската служба може да оказва помощ  –  за конкретна намеса – и на граждани на Европейския съюз.