Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Консулски услуги и визи

Консулските услуги се извършват според принципите за равенство, обективност, ефикасност и прозрачност. Консулските служби не само защитават италианските интереси извън националните граници, а осигуряват на всички сънародници и закрила в случай на нарушаване на основните им права и на ограничаване или лишаване от личната им свобода.  Тази закрила може да се отнася, например, за случаи на смърт, инцидент, тежко заболяване, арест или задържане, насилие, помощ в случай на тежка криза (природни бедствия, безредици, въоръжени конфликти и др.), спешно издаване на документи за пътуване поради загуба или кражба на паспорта.

Предлагани консулски услуги:

 1. Международни осиновявания
 2. Регистър на италианските граждани, живеещи в чужбина (A.I.R.E.)
 3. Подпомагане на италианските граждани в чужбина
 4. Нотариални актове
 5. Клетвени декларации
 6. Дерегистрация на превозни средства в Италия
 7. Свидетелства за правоуправление на МПС
 8. Гражданство (общи правила)
 9. Фискален код
 10. Пътни документи
 11. Непълнолетни лица
 12. Корабоплаване
 13. Писмени известия
 14. Пенсии и социално осигуряване
 15. Гражданско състояние
 16. Наследство
 17. Превод и легализация на документи
 18. Гласуване в чужбина
 19. Образование