Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Код за данъчен номер

Фискалният код представлява средство за идентифициране на гражданина пред италианската публична администрация и ведомства, което се издава от Агенция по приходите.
Същият може да бъде поискан от страна на италиански граждани и на чужденци в чужбина в консулската служба.
Издаването на удостоверение за фискален код е непосредствено. Това става чрез интернет връзка с он лайн услугата на Агенция по приходите, докато картоненият носител на фискалния код бива издаван от самата агенция.
За да бъде издадено удостоверение за фискален код от консулската служба е необходимо заинтересованото лице да представи съответната молба с приложено ксерокопие на документ за самоличност. За съответния ред на подаване на молбата (изпращане по факса, електронна поща и т.н.) моля посетете сайта на съответната консулска служба.