Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Корабоплаване

Консулската служба изпълнява същите функции и задължения, както и морската администрация в Италия (морска дирекция, надзор морска зона, пристанищно управление, морско поделение и т.н.), които представляват поредица от административни задължения и контрол на навигацията спрямо националния флот в чужбина и екипажа на борда му, както е учредено от Кодекса на корабоплаването и от съответния изпълнителен регламент, от действащите морски нормативни актове, а също така и от международните конвенции и спогодби, ратифицирани от Италия и по които Италия е страна.

Тези задължения могат да бъдат обобщени както следва:

• надзор над корабоплаването и националния морски трафик в чужбина;

• издаване на документи за превози на кораби, плаващи под италиански флаг в чуждестранни пристанища;

• качване на и слизане от борда на екипажа на италиански кораби;

• издаване на “ендорсмънт” на удостоверения по конвенция IMO-STCW-’95 на лица за работа на палуба и за работа в машинна команда и на радиооператори за СМСББ на трети държави, с които Италия има определени двустранни спогодби за признаване с цел качване на кораб, плаващ под италиански флаг;

• репатриране на хора, намиращи се в морското пространство;

• дейност свързана с административното обслужване на кораби (оборудване на италиански кораби в чужбина, национализация на чуждестранни кораби, сваляне на флаг от италиански кораби, обявяването на учредителните актове на кораба, на актовете за смяна на собственост, и на други реални и гаранционни права);

• издаване на временен пасаван и на бордови документи;

• дейност свързана с актовете на гражданско състояние, оформени на борда на кораба и процедурата по смърт в море;

• издаване/удължаване/продължаване на срока на удостоверения за сигурност;

• разследваща дейност по бързи процедури за бедствия и нещастни случаи с екипажа;

• проверка и разследване на изложения за извънредни събития, представени от командира на кораба;

• дисциплинарни мерки спрямо екипажа на италианските кораби и пълномощия на съдебна полиция.