Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Спешни номера

Извън тези часове, само при случаи със сериозна и доказуема спешност, които налагат незабавна и неотложна намеса (напр. инцидент, арест, здравословни проблеми, природни бедствия, сериозни случаи в семейството) са активни следните СПЕШНИ телефонни номера:

  • От понеделник до петък от 18.00 до 22.00 ч., в събота, неделя и в празнични дни от 8.00 до 22.00 ч. – мобилен телефон на италиански език: +359888466577
  • Петък от 18.00 до 22.00 ч., в събота, неделя и в празнични дни от 8.00 до 22.00 ч. – мобилен телефон на български език: +359887774384.

От 22.00 ч, до 8.00 ч. може да позвъните на националния спешен телефон 112 (езиците за комуникация на този номер са, освен български, английски, френски и немски) или на дежурния служител в Министерство на външните работи и международното сътрудничество на номер: +39 06 36912666.