Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Посланикът

Посланикът на Италия Джузепина Дзара

Дипломирана по специалност „Политически науки и международни отношения“ с пълно отличие и грамота, с две научни разработки по финанси и международно право, започва дипломатическата си кариера през март 1991 г.

Професионален опит

От януари 2021 – Посланик на Италия в България.

Ноември 2019 – декември 2020 – Национален координатор по макростратегията на ЕС за Алпийския регион и член на всички Междуправителствени комисии по въпросите на Трансалпийските връзки и коридорите от Трансевропейската транспортна мрежа (EU TEN-T).

Юли 2018 – август 2019 – Дипломатически съветник на министъра по европейските въпроси.

Септември 2015 – юли 2018 – Дипломатически съветник на министъра на инфраструктурата и транспорта.

2010 – 2015 Ръководител на многостранен отдел в Генерална дирекция „Глобални въпроси“, а от 2013 е заместник- централен директор. На тази своя длъжност тя отговаря за координацията и участието на Италия в многостранните преговори в рамките на международните организации с търговско-икономически характер, като ОИСР, СТО, ЮНКТАД, ИКАО, ИМО и ЕКА. Отговаря и за работна група WG5 в Контактната група на ООН във връзка с пиратството край бреговете на Сомалия и борбата с нелегалните финансови потоци, свързани с пиратството.

2006 – 2009 – Първи съветник в Постоянното представителство на Италия към Обединените нации в Ню Йорк, където отговаря за въпросите по опазване и изграждане на мира. В тази си роля следи преговорите, свързани с италианското участие в Юнифил 2 в Южен Ливан и създаването на стратегическа военна клетка към Департамента по операциите за поддържане на мира на ООН. Член на италианската делегация в Съвета за сигурност в периода 2007 – 2008 г., отговаря за операциите по опазване на мира и представлява Италия в Комисията по опазване на мира на ООН.

2002 – 2006 – Министерство на външните работи, ръководител на многострранен отдел в Генерална дирекция за икономическо и финансово сътрудничество с ресор външен дълг и експортни кредити, отговаряща в частност за многостранните преговори в Парижкия клуб по въпросите на преструктуриране на външния дълг.

1998 – 2002 – Посолство на Италия в Отава, Канада, Съветник по политическите въпроси и отношенията с печата, отговарящ и за координацията на Италианските културни институти в Канада.

1994 – 1998 – Посолство на Италия в София, Първи секретар, отговарящ за икономическия сектор, двустранните търговски отношения и консулските въпроси.

1993-1994 – Генерална дирекция “Икономически въпроси“, следи двустранните отношения със страните от Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив.

1991-1993 – Дипломатически протокол

Чужди езици: Владее английски, френски, испански и български език.

Отличия: Кавалер-офицер на Ордена за заслуги към Република Италия