Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Участие на министър Таяни в Международния ден за премахване на насилието срещу жените, събота, 25 ноември

English_-_Facebook_cover_(16_Days_2023)

Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Италия също се присъединява към кампанията на ООН за повишаване на осведомеността относно Международния ден за премахване на насилието срещу жените. На 25 ноември, събота, в 18:00 ч. заместник-председателят на Министерсткия съвет на Италия и министър на външните работи Антонио Таяни ще участва в церемонията по светлинното оцветяване на седалището на министерството (Палацо Фарнезина), която ще се състои на площада пред сградата.

Фарнезина  ще бъде оцветена в оранжево, за да се даде силен сигнал за внимание и за да се потвърди категоричното осъждане на всички видове насилие срещу жени – отвратително престъпление, което представлява една от най-сериозните и широко разпространени форми на нарушаване на личните права в света. Всеки час пет жени биват убивани в домашна среда, а всяка трета е жертва на физическо или психическо насилие или на злоупотреба и експлоатация„, заяви Таяни.

Насилието над жени е бич, който за съжаление засяга и нашата страна. В качеството си на заместник министър-председател и министър на външните работи реших да посветя в памет на Джулия Чекетин, чието убийство шокира страната, основната стипендиантска програма за върхови постижения, насърчавана от Фарнезина „Инвестирай таланта си в Италия“, насочена към най-добрите чуждестранни таланти с фокус от 17 държави и заинтересовани да изучават инженерни, икономически или архитектурни дисциплини в Италия“ – посочи Таяни.

По нареждане на вицепремиера Външното министерство на Италия и неговата чуждестранна мрежа се присъединяват към кампанията „Оранжев свят“, с която започват 16-дневни инициативи на гражданското общество. Кампанията, озаглавена „ОБЕДИНИ СЕ! Инвестирай в предотвратяване на насилието над жени и момичета“ се стреми към насърчаване на инвестиции и финансови ресурси, предназначени за борба с полово обоснованото насилието, като си поставя още по-амбициозна цел: обявяването на 25-то число на всеки месец за „Оранжев ден“ като средство за засилване и продължаване на общественото внимание към проблема.

Уязвимостта на жените и момичетата се засилва при въоръжени конфликти, както и при всякакви извънредни ситуации, при които те са най-уязвими. Предвид тези тревожни данни Италия отново изразява най-силното си осъждане срещу всички форми на дискриминация и насилие срещу жените.

Премахването на насилието срещу жени и подкрепата на женската еманципация са сред основните стълбове на италианската външна политика и сътрудничество за развитие. Доказателство за това са многобройните международни кампании, като например тези за изкореняване на гениталното осакатяване на жени и на ранните и принудителни бракове, по  които теми Италия винаги е била на първа линия, както и ангажиментът ни в Комисията на ООН по статута на жените. Също така в рамките на Програмата на ООН за жените, мира и сигурността Италия е в челните редици на международната общност както в насърчаването на инициативи, целящи засилване на ролята на жените в предотвратяването и разрешаването на конфликтите и в следконфликтното възстановяване, така и чрез Четвъртия национален план за действие 2020-2024 г.

Италия участва в програмите на Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO), насочени към подпомагане на възможностите за предприемачество на жените в региона на Близкия изток и Северна Африка, и е горд поддръжник на Средиземноморската мрежа на жените медиатори, както и на Доверителния фонд за равенство между половете на Африканската банка за развитие – „Положителни финансови действия за жените в Африка“ (AFAWA). Неотдавнашните насоки за сътрудничество на Италия в областта на равенството между половете и подкрепата на жените, момичетата и децата имат за цел да засилят още повече нашия ангажимент чрез конкретни инициативи, вариращи от женското, майчиното, сексуалното и репродуктивното здраве до подкрепата за програми в полза на образованието на момичетата и жените и проекти за развитие на женското предприемачество.

Планирането и прилагането на ефективни политики на международно равнище също са от първостепенно значение за пълното реализиране на цел 5 – за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г., Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията 2020-2024 г. и Стратегията на ЕС за равенство между половете 2020-2025 г.