Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Articoli

 

Articoli

 

balcik 4 

Radio Nazionale Bulgara - 22.07.2020 "Leonardo Il Genio gentile" è ospitata nel Palazzo a Balcik, БНР - 22.07.2020 Изложбата "Леонардо - благородният гений " гостува в "Двореца" в Балчик

До 31 юли в Двореца в Балчик гостува из­лож­ба­та "Лео­нар­до - бла­го­род­ният ге­ний" в рам­ки­те на дни­те на ита­лиан­ска­та кул­ту­ра, които се провеждат за четвърти път. Тя е под­гот­ве­на от Не­го­во Пре­въз­хо­ди­тел­ство Сте­фа­но Бал­ди - пос­ла­ник на Р Ита­лия в Бъл­га­рия и е пос­ве­те­на на 500-го­диш­ни­на­та от смърт­та на Лео­нар­до да Вин­чи.

В Ка­мен­на за­ла са под­ре­де­ни 14 ви­нил­ни плат­на, раз­каз­ва­щи не са­мо за твор­чес­тво­то на ге­ниал­ния ху­дож­ник, но и за не­го­ва­та лич­ност. По­се­ти­те­ли­те имат въз­мож­ност да ви­дят Лео­нар­до, не са­мо ка­то ге­ний и зна­ме­нит ху­дож­ник, скул­птор, ар­хи­тект, изоб­ре­та­тел или ин­же­нер, но и ка­то реал­на лич­ност – коя­то тво­ри във все­ки миг от жи­во­та си и се съм­ня­ва.

По­чет­ният кон­сул на Ита­лия във Вар­на Ан­то­нио Тар­куи­нио откри събитието днеси покани балчикилии и гости на града да разгледат изложбата в това прекрасно място: (следва аудио).

 

 balcik 3

Focus - Agenzia di informazione - 22.07.2020 Il Console onorario d'Italia a Varna Antonio Tarquinio ha inaugurato nel Palazzo di Balcik l'esposizoine "Leonardo - Il genio gentile" Информационна агенция Фокус - 20.07.2020 - Почетният консул на Италия във Варна Н.Пр. Антонио Таркуинио официално откри изложбата "Леонардо - благородният гений" в Двореца в Балчик 

 

bta logosite

BTA - Agenzia di stampa bulgara - 22.7.2020 Nelle giornate della cultira italiana nel Palazzo di Balcik è stata presentata l'esposizoine "Leonardo - Il genio gentile" БТА - 22.7.2020 В Дните на италианската култура в "Двореца" в Балчик изложба представя Леонардо - благородния гений

 

Балчик, 22 юли /Юлияна Христова, БТА/
Почетният консул на Италия във Варна Антонио Таркуинио откри в рамките на Дните на италианската култура в "Двореца" в Балчик документалната изложба "Леонардо - благородният гений", посветена на 500-годишнината от смъртта на художника.
Експозицията е разказ за пътя на Ренесансовия гений - от първите му стъпки в изкуството като дете, до постиженията му като художник, скулптор, архитект, анатом, изобретател, заяви почетният консул и демонстрира как могат да бъдат разчетени с огледален образ "паролите" на инженерни проекти на Леонардо.
Изложбата, която е под патронажа на Италианския културен институт в София, представя "Джокондата", съхранявания в Милано Атлантически кодекс - най-голямата сбирка от оригинални записки и рисунки на художника, неговият "Кодекс за полета на птиците", пазен в Кралската библиотека в Торино, таланта му на музикант, изучавал акустиката, много ескизи, бележки и текстове с внимание към анатомията и движенията и други.
Ако не беше пандемията, изложбата за Леонардо щеше да бъде по-голяма, а за откриването бяхме предвидили да дойдат музиканти от Италия, каза пред журналисти Антонио Таркуинио. Почетният консул добави, че коронавирусът е възпрепятствал голяма културна програма в градове в България, но така или иначе "културата ще се възобнови, защото предизвиква дискусии, създава сътрудничество, приятелства и туризъм".

 

2 

Giornale diplomatico - 11.07.2020, Sofia - Bulgaria: Di Maio inaugura mostra "Immaginario diplomatico"

 

GD - Sofia, 11 lug. 20 - La visita in Bulgaria del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, su invito del ministro Ekaterina Zaharieva, è stata anche l'occasione per inaugurare una mostra sulla diplomazia dal titolo "Immaginario Diplomatico". La mostra, esposta nel Ministero degli Affari Esteri bulgaro, è stata realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Sofia e dall'Istituto Italiano di Cultura a Sofia. L'amb. Stefano Baldi, che l'ha curata, ha brevemente illustrato ai due ministri alcune delle foto storiche di diplomatici italiani che caratterizzano l'esposizione volta a far conoscere il ruolo e le attività svolte dai diplomatici.

Questa una breve presentazione della mostra. “I diplomatici italiani vantano di una tradizione antica che si è evoluta e consolidata nel tempo. Questa mostra si propone di illustrate alcuni aspetti del lavoro diplomatico attraverso una serie di immagini che ripercorrono le radici della diplomazia italiana contemporanea. Tutte le foto incluse fanno parte del più vasto progetto “Immaginario diplomatico”, ideato e coordinato da Stefano Baldi (http://www.stefanobaldi.org).

Il progetto ha portato alla realizzazione di un sito web dedicato a foto storiche (1861-1961) che riguardano diplomatici italiani di carriera del passato. Il sito è consultabile all'indirizzo: http://flickr.com/immaginariodiplo .

Lo scopo principale dell'iniziativa è di preservare importanti fotografie relative alla storia dei diplomatici italiani. Si tratta di un contributo per far conoscere ed apprezzare la tradizione diplomatica italiana attraverso le tante figure, più o meno conosciute che hanno rappresentato l'Italia nel mondo. Questa mostra include solo una selezione di tutte le foto.

leonardo  Radio Nazionale Bulgara - 25.06.2020 "Leonardo Il Genio gentile" si presenta a Varna, БНР - 25.06.2020 Изложбата "Леонардо - благородният гений " гостува във Варна

 

 leonardo

BTA - Bulgarian News Agency - 24.6.2020 "Leonardo - The Noble Genius" Exhibition Opens in Varna on June 25


Sofia - An exhibition titled "Leonardo - The Noble Genius" will be unveiled by Italy's Honorary Consul in Varna (on the Black Sea) Antonio Tarquinio on June 25. It will be hosted by the Archaeological Museum of Varna until July 14.
The exhibition has been prepared by Italian Ambassador to Bulgaria Stefano Baldi and is dedicated to Leonardo da Vinci's 500th death anniversary.
Visitors will be able to see Leonardo da Vinci presented not only as a genius and a renown painter, sculptor, architect, inventor or engineer, but also as a real person. Also to be exhibited are 50 panels dedicated to the poem "Orlando Furioso" by Ludovico Ariosto, the Italian poet and dramatist from the Renaissance period.

terza foto 0  Нов Български Университет: Посланикът на Италия в България – Н.Пр. Стефано Балди получи почетния знак на Нов Български Университет (Nuova Università Bulgara: Onorificenza per Ambasciatore Stefano Baldi da parte della Nuova Università Bulgara)

 

reception italy 

Diplomatic spectrum: 2.06.2020 - Италия чества Провъзгласяването на Републиката

 

ansa 700x366 precomposed  ANSAmed - 10.06.2020 - Italia-Bulgaria: onorificenza per Ambasciatore Baldi da parte della Nuova Università Bulgara

(ANSAmed) - SOFIA, 10 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Bulgaria, Stefano Baldi, è stato oggi insignito della menzione onorifica della Nuova Università Bulgara (NBU).
L'onorificenza e il Diploma d'onore sono stati consegnati nella residenza dal Rettore, Plamen Bochkov, alla presenza del Direttore esecutivo della NBU, Gheorghi Tekev, per l'essenziale contributo dell'Ambasciatore alla fruttuosa collaborazione tra l'Università e l'Ambasciata d'Italia in Bulgaria e per il sostegno, la generosità e la partecipazione della Missione alla comunità accademica della Nuova Università bulgara.
Nel corso di questi ultimi quattro anni la collaborazione fra le due istituzioni ha visto la realizzazione di numerosi eventi culturali, soprattutto in campo musicale, a cui si sono aggiunti diversi cicli di lezioni universitarie sulla diplomazia, si legge in un comunicato stampa dell'Ambasciata.
Due anni fa, inoltre, nel palazzo dell'Università, è stato creato uno 'Spazio Italia' dove si concentrano molte delle attività collegate allo studio della lingua e della cultura italiana. Una collaborazione molto fruttuosa destinata a svilupparsi e rafforzarsi ulteriormente nel tempo, osserva il comunicato. (ANSAmed)

ansa 700x366 precomposed 

ANSAmed 1.06.2020 - 2 giugno: Bulgaria, iniziative Ambasciata d'Italia. Video-messaggi Ambasciatore
Baldi, inviati libri in digitale

(ANSAmed) - SOFIA, 1 GIU - A causa delle perduranti limitazioni imposte dall'attuale emergenza sanitaria, non è possibile, né opportuno, organizzare il tradizionale ricevimento del 2 giugno e per questo l'ambasciata d'Italia a Sofia ha pensato di realizzare una serie di attività originali facendo ricorso alle opportunità offerte dal mondo digitale. Come ha riferito la stessa ambasciata, sono stati realizzati due video-messaggi dell'ambasciatore Stefano Baldi, diffusi attraverso la posta elettronica.
È stato inoltre prodotto uno speciale video sui principi fondamentali della Costituzione italiana. L'ambasciatore Baldi, inoltre, ha inviato come regalo virtuale, per posta elettronica, tre libri in versione digitale realizzati in occasione della Festa nazionale: 'Album fotografico di 140 anni di relazioni fra Italia e Bulgaria', di Stefano Baldi (in italiano e bulgaro), 'Ambasciatori d'Italia a Sofia. I protagonisti di 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Bulgaria', di Stefano Baldi (in italiano) e 'Piazze (in)visibili', a cura di Marco Delogu (in italiano e inglese).
Tra le manifestazioni organizzate per la Festa nazionale, anche la mostra fotografica 'Orfeo' (realizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Sofia e inaugurata oggi dall'ambasciatore Baldi) che sarà visitabile presso il giardino del Teatro nazionale 'Ivan Vazov' di Sofia fino al 14 giugno. (ANSAmed)

 

stefano baldi 2.06.2019 1024x768  Europe and the World - 02.06.2020 - Посолството на Италия в София с виртуално честване на националния празник  

 

 baldifoto2  Вижте поздрава на Италия за 100 г. УНСС - От: Стандарт - 23 май, 2020
 mostra fotografica

 "Voglia d'Italia" - mostra fotografica

Novini.bg: "Копнеж по Италия" привлече вниманието на столичани и гости на София днес. Беше дадено начало на специална изложба, организирана от Италианския културен институт в София, съвместно с Агенция БулФото.

 ansa 700x366 precomposed

VIDEOMESSAGGIO AMBASCIATORI UE: "Essenza Unione sono pace, libertà, solidarietà"

(ANSAmed) - SOFIA, 9 MAG - In occasione della Giornata dell'Europa del 9 maggio, gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue accreditati in Bulgaria hanno realizzato uno speciale video per inviare un messaggio comune al popolo bulgaro. È quanto si legge in un comunicato stampa dell'ambasciata italiana in Bulgaria. "In un momento in cui il mondo intero si trova di fronte alla sfida più grande dalla seconda guerra mondiale", la pandemia del Covid-19, va sottolineata "l'essenza dell'Unione europea, la nostra Unione: pace, libertà e solidarietà", si afferma nel comunicato. Il video inizia con un messaggio del ministro degli Esteri bulgaro, Ekaterina Zaharieva, ed è pubblicato sui siti del ministero Esteri e delle ambasciate dell'Ue a Sofia.

 

 ansa 700x366 precomposed

CORONAVIRUS: BULGARIA,AMBASCIATA A SOSTEGNO IMPRESE ITALIANE

(ANSAmed) - SOFIA, 20 APR - L'ambasciata italiana a Sofia ha organizzato numerose attività on-line a sostegno degli imprenditori e delle aziende italiane attivi in Bulgaria nelle condizioni di pandemia del Covid-19. Oltre alle periodiche riunioni on-line del Sistema Italia (a cui prendono parte l'Istituto italiano di cultura, L'ufficio Ice di Sofia, Confindustria Bulgaria e la Camera di commercio italiana in Bulgaria), l'ambasciata ha partecipato al Webinar organizzato da Confindustria Bulgaria dedicato a "Emergenza Covid-19: azioni intraprese a tutela della comunità imprenditoriale italiana" - si legge in un comunicato stampa dell'ambasciata. L'incontro, cui hanno preso parte oltre 30 tra imprenditori e operatori economici italiani in Bulgaria, ha permesso di approfondire le problematiche commerciali e consolari connesse all'emergenza Covid-19. Il Seminario online è stato introdotto dall'ambasciatore Stefano Baldi e dalla presidente di Confindustria Bulgaria Maria Luisa Meroni. È seguita una sessione di approfondimento delle misure intraprese dall'ambasciata per l'assistenza consolare degli italiani in Bulgaria e per l'assistenza commerciale delle aziende con particolare riferimento alle maggiori problematiche riscontrate, come il trasporto merci e l'ingresso in Bulgaria del personale specializzato proveniente dall'Italia. Dopo una terza sessione dedicata alle possibilità di sostegno offerte da Confindustria Bulgaria ai suoi associati, i partecipanti hanno avuto la possibilità di sottoporre quesiti e riflessioni. "Il Sistema Italia, anche in questo momento di emergenza e grande difficoltà, sta continuando incessantemente a lavorare per promuovere e sostenere gli interessi italiani in Bulgaria", ha affermato l'ambasciatore Baldi e ha aggiunto che "sono già iniziate le discussioni su come meglio affrontare la fase di ripresa che abbiamo di fronte".

 

 

 agenzia nova Sofia, 10 apr 14:29 - (Agenzia Nova) - E' partito ieri dall'aeroporto di Sofia un volo speciale operato da Air Dolomiti per facilitare il rientro in Italia dei cittadini italiani temporaneamente in Bulgaria. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Sofia sui suoi canali social. Il volo è stato realizzato dall'ambasciata, d'intesa con l'Unità di crisi del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ed in collaborazione con l'Ambasciata di Bulgaria a Roma.

 

 bta logosite

Sofia, 8 aprile 2020 - Agenzia di stampa bulgara BTA

Il Primo Ministro Boyko Borissov ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, circa la diffusione della pandemia COVID-19, ha comunicato l’Ufficio stampa del Governo bulgaro. Il premier Borissov ha espresso il proprio sostegno e la solidarietà nei confronti dell’Italia, il Paese più gravemente colpito in Europa.
I due Capi di Governo hanno discusso le misure efficienti che ciascun Paese sta applicando per contenere la diffusione del contagio. Nel corso del colloquio Borissov e Conte hanno scambiato opinioni sui test per la diagnosi di COVID-19, sui farmaci e sui dispositivi medici impiegati nella terapia dei pazienti contagiati con il virus.
“La pandemia è un flagello per tutti il mondo. Non c’è alcun Paese che non sia preoccupato. Per cui tutti dobbiamo essere uniti e solidali, per salvaguardare la salute dei nostri cittadini e combattere il contagio”, ha dichiarato Boyko Borissov. Il Premier bulgaro ha sottolineato che tutti i Paesi sono obbligati a continuare la lotta al COVID-19 con un continuo aiuto reciproco e stretta collaborazione, scambiando delle buone prassi nella terapia. Nel corso del colloquio Borissov ha evidenziato che assieme alle misure restrittive di isolamento sociale occorre continuare ad adoperarsi per attenuare le conseguenze economiche della pandemia dando sostegno al business.
Nel corso del colloquio il Primo Ministro Borissov ha informato il suo collega Conte della veloce e riuscita riorganizzazione dell’industria bulgara nella situazione di emergenza: compagnie bulgare hanno iniziato a produrre abbigliamento protettivo, visiere e mascherine, che sono già stati forniti al personale sanitario che ha contatto diretto con i pazienti affetti da COVID-19. “L’industria bulgara produce articoli di alta qualità che attualmente vengono distribuiti tra tutte le persone bisognose. Oggi addirittura invieremo 100 abbigliamenti protettivi alla Repubblica di Macedonia del Nord, ha indicato il Premier bulgaro.

Link all'articolo in lingua bulgara

 banner coronavirus 17.03.2020 - Посолство на Италия: Пак ще се върнат обиколките с „Веспа“, пак ще има пица с приятели 
20sofia  20.12.2019 - L'Ambasciatore Baldi dona libri italiani alla New Bulgarian University 

 

parl 2 16.12.2019: Inaugurazione della mostra realizzata dai bambini del NUKK al Parlamento

 75429330 577828982972892 3930013861750505472 n

 28.11.2019: Изложба, посветена на 140 години от установяването на дипломатическите отношения между Италия и България 

В Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита изложба, посветена на 140 години от установяването на дипломатическите отношения между Италия и България.

 

 

.

 

 

 

bta mostra 140 articolo

ITALIA-BULGARIA: A SOFIA MOSTRA SU 140 ANNI RELAZIONI (ANSA) - SOFIA, 27 NOV - In occasione delle celebrazioni per i 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Bulgaria, l'ambasciatore d'Italia Stefano Baldi ha inaugurato questa sera nel foyer della Facoltà di storia dell'Università 'San Clemente d'Ocrida' di Sofia una mostra di immagini d'epoca significative che ripercorrono la storia dei rapporti tra i due Paesi. Particolare attenzione è stata posta nell'evidenziare il ruolo avuto dai 35 capi missione che hanno guidato l'Ambasciata d'Italia durante questo periodo. L'esposizione è stata ideata e realizzata dall'ambasciatore Stefano Baldi. "Nell'ambito di una serie di iniziative, con questa mostra abbiamo voluto rilevare ancora una volta l'importante anniversario", ha detto il diplomatico. "Troverete tantissime foto raggruppate cronologicamente in 14 pannelli. Nelle foto, tra quelle dei miei processori, vedrete anche importanti punti d'incontro fra Italia e Bulgaria, come per esempio il matrimonio tra Giovanna di Savoia e Boris III (avvenuto nel 1930), o il monumento dello Zar liberatore, opera dello scultore italiano Arnoldo Zocchi (che si trova nella piazza di fronte al parlamento di Sofia, dedicato alla liberazione della Bulgaria dal giogo ottomano a seguito della guerra russo-turca)", ha osservato Baldi. Sempre nell'ambito delle celebrazioni, ieri sera nella residenza dell'ambasciatore si è tenuto un concerto intitolato 'Il cinema in musica', eseguito dai solisti da camera dell'orchestra sinfonica nazionale dei conservatori italiani, diretta da Andreas Gies.

 

 

 

 dsc04352

 12.11.2019 ITALIA - BULGARIA: presentato il volume su Diplomazia Culturale26.09.2019 EUROPOST: ITALY , BULGARIA - HISTORY AND DIPLOMACY

Amb. Baldi su 140 anni di relazioni diplomatiche tra due Paesi

(Ansa Med) - Nella sala solenne del Club militare a Sofia è stato presentato ieri sera il libro 'Diplomazia culturale e relazioni internazionali. I rapporti tra l'Italia e la Bulgaria', scritto da Federica Olivares e Daliya Zafirova.
Nel suo intervento l'ambasciatore d'Italia in Bulgaria Stefano Baldi, autore della prefazione del libro, ha rilevato che "ripercorrere la storia della diplomazia culturale italiana in Bulgaria assume un particolare significato in quest'anno, in cui si celebrano i 140 anni dall'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi".


"La diplomazia culturale in questi 140 anni è stata un elemento particolarmente importante, e nel passato, soprattutto tra le due Guerre mondiali, serviva per raggiungere un'egemonia politica, per influenzare la Bulgaria e poi renderla parte della propria alleanza militare", ha aggiunto Baldi. A suo dire, "oggi, fortunatamente, non è più così, la Bulgaria e l'Italia hanno già dei riferimenti politici - l'Ue, e quelli militari - la Nato".
E, spiegando il significato della diplomazia culturale, l'ambasciatore afferma che "per noi è molto importante l'utilizzo della percezione del paese Italia fatta attraverso gli aspetti culturali perché sono strettamente collegati alle scelte economiche e commerciali". La presentazione del libro è stata l'occasione per visitare una mostra di fotografie storiche realizzata dall'ambasciata d'Italia che ripercorre i 140 anni attraverso immagini d'epoca riguardanti le relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Bulgaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 baldi convegno26.09.2019 EUROPOST: ITALY, BULGARIA - HISTORY AND DIPLOMACY

Europost - History, diplomacy and arts fuse and complement each other in a panel of events that are staged in Sofia to commemorate the 140th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Italy and Bulgaria.
This history began on 3 July 1879 when Domenico Brunenghi was accredited to Bulgarian Prince Alexander I as head of diplomatic agency and consulate in Bulgaria. The bilateral relations lived through the two World Wars, survived the Cold War that divided Europe, and today the two EU Member States enjoy mutual trust and friendship. On the occasion of the anniversary, the Embassy of Italy in Sofia gathers eminent historians from Bulgarian and Italian universities at the international conference on Friday, 27 September. An exhibition of historic photographs prepared by His Excellency Stefano Baldi and dedicated to the same event will be inaugurated. It will be on show in other Bulgarian cities as well. The publication “History of Diplomatic Relations between Italy and Bulgaria through Italian Diplomatic Documents” provides exceptionally rich information about the events characterising these relations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olivares zafirova copertina17.09.2019 AISE: PUBBLICATO IL LIBRO “DIPLOMAZIA CULTURALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI. IL CASO DEI RAPPORTI TRA L’ITALIA E LA BULGARIA”

SOFIA\ aise\ - È stato da poco pubblicato “Diplomazia culturale e Relazioni internazionali. Il caso dei rapporti tra l’Italia e la Bulgaria”, libro a cura di Federica Olivares e Dalya A. Zafirova con la prefazione di Stefano Baldi, ambasciatore italiano a Sofia.
Il libro – disponibile online qui - raccoglie due saggi molto differenti tra loro, ma idealmente collegati proprio dal desiderio di fornire un contributo alla discussione sulla Diplomazia culturale.
“Diplomazia” è, oggi, una parola declinabile in diverse maniere, frutto di un lento e progressivo cambiamento che ha portato la stessa ad assumere tratti molteplici che trascendono la tradizionale classificazione di diplomazia bilaterale e multilaterale.
Si può ad oggi parlare di Diplomazia scientifica, commerciale regionale, digitale, pubblica, parlamentare, militare, sportiva, giuridica e quanto altro. Non può non ritenersi inglobata la stessa diplomazia culturale, concetto dai tratti molteplici che ingloba in sé diversi tematiche fondamentali per le relazioni diplomatiche odierne.
Il primo saggio (in inglese) di Federica Olivares dal titolo “Cultural Diplomacy in a changing world” offre una panoramica sulla storia delle relazioni diplomatiche chiarendo il significato di alcuni termini, quali “cultura” e “soft power”, e ripercorre alcuni momenti fondamentali che hanno contribuito alla nascita e all’affermarsi della stessa diplomazia culturale.
Non è inoltre casuale l’accostamento di un primo intervento in cui si descrivono i caratteri generali di questo tema e di un secondo invece dedicato ad uno specifico caso, quello dei rapporti tra Italia e Bulgaria. Proprio in questo secondo contributo, di carattere storico, si può notare come, nel tempo, si siano effettivamente applicati ed utilizzati molti degli strumenti descritti nel primo.
Il secondo saggio di Daliya A. Zafirova dal titolo “La diplomazia culturale italiana in Bulgaria” passa in rassegna alcuni strumenti e strategie adottate storicamente nel campo della Diplomazia culturale soffermandosi in particolare sull’azione esterna dell’Unione Europea. La seconda parte del suo lavoro ripercorre gli eventi chiave della diplomazia culturale italiana ponendo l’accento su come la nostra solida e apprezzata immagine in Bulgaria abbia radici profonde.
Ripercorrere la storia della diplomazia culturale italiana in Bulgaria – sottolinea l’Ambasciata italiana a Sofia – assume un particolare significato nel 2019 in cui si celebrano i 140 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche fra Italia e Bulgaria (1879/ 2019). È sintomatico che nessuna delle due autrici, Federica Olivares docente di Progettazione Culturale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Dalya Adalbert Zafirova, laureata in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali all’Università del Sacro Cuore di Milano, appartenga alla carriera diplomatica. Si tratta infatti, in entrambi i casi, di studiose che hanno avuto diverse occasioni per approfondire il tema in una condizione che potremmo definire di “terzietà” rispetto al tema stesso, scongiurando di tal modo il rischio di cadere nelle autocitazioni che inevitabilmente corre chiunque debba descrivere la propria attività. (aise)

 

foto 848515 908x5605.9.2019 UNIONE SARDA: terzo torneo internazionale di calcio Under 15 organizzato dal circolo sardo "Sardica" e dall'AiteF Sardegna

(UNIONE SARDA) - SOFIA, 05 SET - È andato al Cagliari il terzo torneo internazionale di calcio Under 15 organizzato dal circolo sardo "Sardica" e dall'AiteF Sardegna. I rossoblù hanno battuto la squadra del Settemvri 3-0, quella del CSKA 3-1 e quella dello Slavia 2-0. "La partita decisiva - spiega Alessandro Calia, vice presidente del circolo - è stata quella col blasonato Cska di Sofia, giocata nel mitico stadio Bulgarska Armia, dove i calciatori del Cagliari in rappresentanza dell’Italia hanno cantato l’inno nazionale alla presenza dell’ambasciatore Stefano Baldi, ospite d’onore per l’evento". L’ambasciatore ha inoltre ricevuto dal Cagliari la maglia numero 10 personalizzata.

 

 

ansa 700x366 precomposed22.6.2019 ANSA Mostre: a Sofia inaugurata 'Leonardo, il genio gentile'. Per i 500 anni dalla morte del grande genioPer i 500 anni dalla morte del grande genio

(ANSA) - SOFIA, 22 GIU - È stata inaugurata a Sofia, nel foyer centrale della Biblioteca nazionale 'Santi Cirillo e Metodio', la mostra dedicata a Leonardo da Vinci dal titolo "Leonardo, il genio gentile". La mostra, ideata dall'ambasciata d'Italia in Bulgaria e dall'Istituto italiano di cultura di Sofia, è organizzata in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci ed è composta da pannelli illustrativi sulla sua vita e tutti i principali campi della scienza e dell'arte in cui si cimentò, iniziando con la scrittura per passare attraverso la botanica, la pittura, la musica, l'architettura e l'anatomia e arrivare all'ingegneria militare. "Ci sono state diverse manifestazioni che abbiamo organizzato e stiamo per organizzare per rimarcare i 140 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Bulgaria. Collochiamo la mostra dedicata a Leonardo nel contesto di questo anniversario", ha detto l'ambasciatore d'Italia in Bulgaria, Stefano Baldi. "La mostra dedicata al grande genio italiano è stata già esposta in diverse scuole bulgare e atenei. Prevediamo, dopo le vacanze, di continuare ad allestire l'esposizione anche in altri istituti fino alla fine dell'anno", ha aggiunto il diplomatico. Da parte sua Krassimira Alexandrova, direttore della Biblioteca nazionale bulgara, ha detto che "questa esposizione è un evento esclusivo con il quale onoriamo il genio di Leonardo da Vinci, gran parte delle cui opere rimangono ancor oggi un mistero per l'umanità".

 

ansa 700x366 precomposed17.6.2019 ANSA Cinema: al via a Sofia il Festival del film italiano In programma nove pellicole girate in Puglia SOFIA

(ANSA) - SOFIA, 17 GIU - Si è aperta oggi a Sofia la quarta edizione del Festival del cinema italiano in Bulgaria. "Penso che non ci sia occasione migliore per presentare l'Italia, e in particolare la Puglia, in questa calda stagione. E non c'è miglior mezzo del cinema per far sognare e per far conoscere posti e atmosfere", ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione l'ambasciatore d'Italia Stefano Baldi. A suo giudizio, "il cinema rappresenta un elemento particolarmente rilevante e qualificante dell'identità culturale italiana".

"Anche per questo colgo sempre con grande entusiasmo ogni occasione che si presenta in Bulgaria per celebrare un universo fatto di artisti, artigiani e operatori che, con il loro lavoro e la loro creatività, contribuiscono a dare vita a spettacoli che suscitano emozioni ed ammirazione", ha aggiunto il diplomatico.

Il Festival è organizzato dalla Camera di commercio italiana in Bulgaria (Ccib) e Apulia Film Commission, con il patrocinio della Regione Puglia, del ministero della Cultura bulgaro, dell'ambasciata d'Italia in Bulgaria e del Comune di Sofia. "Un viaggio tra cinema, arte, turismo ed enogastronomia torna puntuale a Sofia per coinvolgere tutti gli appassionati del cinema italiano, alla scoperta delle bellezze culturali e turistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche racchiuse all'interno di nove straordinarie pellicole cinematografiche girate in Puglia", ha detto da parte sua il presidente della Ccib, Marco Montecchi. Ha precisato che questa edizione dell'evento "fa parte integrante della seconda edizione di "Fare cinema - settimana del cinema italiano nel mondo", promossa dal ministero degli Esteri italiano in collaborazione con il ministero dei Beni e delle attività culturali. Questa sera in programma è il film 'Ricchi di fantasia' di Francesco Miccichè.

Per il 19 giugno è previsto un incontro a Sofia del pubblico bulgaro con Ornella Muti, ospite d'onore del festival. (ANSA)

 

aise27.5.2019 AISE: Al WEBIT Festival Europe 2019 l'Italia presente con 14 start up e aziende innovative

 

 

 

agenzia nova

22.5.2019 NOVA EST  Bulgaria: Sofia, il colore dei mosaici di Roma in una mostra 

Visioni colorate dell'antica Roma: mosaici dai Musei capitolini: e' il titolo della mostra che l'Istituto italiano di cultura di Sofia ha organizzato nel Museo archeologico della capitale bulgara e che presenta una sorta di istantanea tramandataci dalla storia. Secondo quanto riferisce il sito istituzionale della Farnesina, 21 mosaici originali provenienti dalla collezione di Musei capitolini di Roma, tra il primo a.C e il quarto secolo d.C. che, con decori raffinati e ricchezza di sfumature, ci rimandano ad un mondo anch'esso in qualche modo globalizzato, in cui si riproponevano gli stessi modelli a migliaia di chilometri di distanza, per accumunare il sentire comune, per accelerare un processo di identificazione verso gli stessi valori e princi'pi. La mostra, che sara' visitabile fino al 28 luglio, fa parte del calendario del Festival italiano in Bulgaria, giunto alla sua 16.a edizione, e cade nel 140.o anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Bulgaria. Tra l'altro in Bulgaria esistono stupendi esempi di arte musiva molti dei quali a Plovdiv, citta' nominata capitale europea della Cultura assieme a Matera per il 2019, un'altra contingenza che accomuna quest'anno i due paesi. (segue) 

Bulgaria: Sofia, il colore dei mosaici di Roma in una mostra (2)

La collezione esposta, offre non solo l'opportunita' di apprezzare mosaici di tutte le tipologie e le tecniche utilizzate nell'arco di tempo che va dal periodo repubblicano fino alla tarda eta' imperiale e recentemente restaurati, ma anche di riflettere sulla natura dei motivi decorativi, molteplici nel segno e nel colore e la loro affinita' ai nostri concetti di arte e design grafico. Il Festival italiano in Bulgaria si articola in una serie di eventi dedicati all'Italia e alla sua offerta culturale ed imprenditoriale che ogni anno si svolge nei mesi di maggio e giugno a Sofia e in altre sei citta' del Paese. Le iniziative proposte sono frutto delle sinergie tra tutte le componenti del "Sistema Italia" in Bulgaria: l'ambasciata, l'Agenzia Ice, l'Istituto italiano di cultura, la Camera di commercio italiana in Bulgaria e Confindustria Bulgaria. (Com) NNNN

 

maeci

22.05.2019 MAECI: Sofia, il colore dei mosaici di Roma in una mostra

 

 

 

 

 

 

 

logo

09.05.2019 Европа и светът: Пресконференцията за Италианския фестивал в резиденцията на Н.Пр. Стефано Балди

 

 

 

 

 

ansa 700x366 precomposed

08.05.2019 ANSAmed - SOFIA Si è svolta ieri a Sofia, presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia Stefano Baldi, la conferenza stampa per la presentazione del programma del Festival italiano in Bulgaria. Giunto alla sua 16/a edizione, il festival è la tradizionale rassegna di eventi dedicati all'Italia e alla sua straordinaria offerta culturale ed imprenditoriale che ogni anno si svolge nei mesi di maggio e giugno a Sofia e in altre sei città del Paese.

Sono previsti eventi, mostre ed iniziative nell'ambito della musica, dell'arte, del cinema, della letteratura, della danza, del teatro, della cucina, dell'editoria е della scienza e innovazione. Le iniziative proposte sono frutto delle sinergie tra le componenti del 'Sistema Italia' in Bulgaria : l'Ambasciata d'Italia, l'Agenzia Ice, l'Istituto italiano di cultura, la Camera di commercio italiana in Bulgaria e Confindustria Bulgaria.
L'Ambasciatore Stefano Baldi ha rilevato l'importanza dell'edizione 2019 del festival che coincide con i 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Bulgaria e con i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, nonché la condivisione delle due Capitali europee della cultura 2019, Matera e Plovdiv. (ANSAmed)

 

download

02.05.2019 НБУ: Откриване на изложба "Леонардо - благородният гений"

 

 

 

 

 

aise26.04.2019 AISE: "Leonardo, il genio gentile": l'Ambasciatore Stefano Baldi alla inaugurazione della mostra al liceo 105 Atanas Dalchev di Sofia

 

 

bblf logo en09.04.2019 Bulgarian Business Leaders Forum -Bulgaria belongs to the Euro Zone

 

 

 

27.03.2019 Вестник 24 ЧАСА: Несебър посреща млади надежди на "Милан"

conferenza stampa milan academy junior camp

 

0971698001441201310 577036 600x458 actualno

26.03.2019 Иван Гешев и Пламен Георгиев с награди от община Благоевград

 

 

 

 

 

  

download 1

26.03.2019 Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Италия: международното сътрдиничество в борбата срещу тероризма и разпространението на наркотичните вещества е изключително важно

 

 

 

 

 

 

 

banda2018

20.03.2019 Ambasciatore in Bulgaria incontra studenti Università economia nazionale e mondiale di Sofia

 

 

banda2018

20.03.2019 Inaugurato a Sofia il nuovo showroom dell'Alfa Romeo

 

 

 

logo 119.03.2019 AISE: L'Ambasciatore Stefano Baldi incontra gli studenti dell'Università di economia nazionale e mondiale

 

 

 

 

 download03/12/2018 DARIK NEWS: Италианският посланик и предприемачи от Конфиндустрия дискутираха проблемите на бизнеса с кмета на Плевен

 

 

 

 

 

 

bta logosite

03/12/2018 BTA: Италианският бизнес в Плевен търси квалифицирани и мотивирани служители, осигурява обучение

 

 

 

 

 

 

askanews fb

27/11/2018 ASKANEWS: All’università di Sofia uno spazio per la lingua italiana. Donati all'università oltre 250 libri italianiDonati all'università oltre 250 libri italiani

 

 

an

 

27/11/2018 AGENZIA NOVA - Cultura: inaugurato lo Spazio italia alla Nuova Università bulgara a Sofia

 

 

ansa 700x366 precomposed

27/11/2018 ANSAmed - SOFIA - È stato inaugurato oggi a Sofia lo 'Spazio Italia' presso la Nuova università bulgara (Nbu). È una struttura destinata a costituire un punto di riferimento per l'attività didattica in lingua italiana nell'ateneo e per le iniziative culturali che saranno organizzate in collaborazione con tutte le componenti del sistema Italia in Bulgaria (Ambasciata, Istituto italiano di cultura a Sofia (Iic), Agenzia Ice, Camera di commercio italiana in Bulgaria e Confindustria Bulgaria).
All'evento - è detto in un comunicato stampa dell'Ambasciata - hanno preso parte l'ambasciatore italiano, Stefano Baldi, che ha promosso l'istituzione dello 'Spazio Italia', e il rettore dell'Nbu, Plamen Bochkov, che ha messo a disposizione la struttura, oltre a esponenti delle istituzioni, del corpo diplomatico e del mondo accademico.
Per lo 'Spazio Italia' sono stati donati all'Nbu oltre 250 libri italiani da parte dell'Ambasciata, dell'Iic, del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di Confindustria Bulgaria.
Una parte dei libri è stata donata da alcune case editrici (Loescher, Gangemi, Alma Edizioni, Guerra edizioni) specializzate nel settore dell'insegnamento dell'italiano a stranieri. Lo 'Spazio Italia' costituisce un ulteriore strumento per la diffusione e l'insegnamento della lingua italiana che si unisce al lettore madrelingua già attivo all'Nbu, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, è detto ancora nel comunicato stampa. (ANSA).

 

ansa 700x366 precomposed

14/11/2018 ANSAmed - SOFIA - L'ambasciatore d'Italia in Bulgaria Stefano Baldi ha presentato oggi ai giornalisti, nella sua residenza a Sofia, la terza edizione in Bulgaria della 'Settimana della cucina italiana nel mondo' che punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane. Il diplomatico ha rilevato che l'iniziativa non è soltanto dell'ambasciata ma "del sistema Italia in Bulgaria, che mette insieme le proprie sinergie per realizzarla". Le degustazioni nei vari ristoranti italiani in Bulgaria, le presentazioni enogastronomiche, nonché i diversi altri appuntamenti inclusi nel programma sono organizzati, infatti dall'Istituto italiano di cultura a Sofia, dall'Ice - Agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane, dalla Camera di commercio italiana in Bulgaria (Ccib) e da Confindustria Bulgaria.

La rassegna di eventi sarà aperta il 19 novembre a Sofia con la mostra "Cara Italia, alfin ti miro" dedicata al celebre compositore Gioacchino Rossini, grande cultore della cucina italiana. Tra le iniziative, il 22 novembre l'Accademia della Cucina Italiana a Sofia presenterà un laboratorio di cucina mediterranea a cura di Roberto Dal Seno. Nel corso della settimana i ristoranti italiani in Bulgaria certificati con il marchio 'Ospitalità italiana', promosso nel paese dalla Ccib, aderiranno all'iniziativa 'Pasta Pesto Day', offrendo nel loro menù un piatto di pasta al pesto e devolvendo per ogni piatto consumato 2 euro per la risoluzione dell'emergenza abitativa a Genova generata dal crollo del ponte Morandi. (AANSAmed)

askanews fb09/11/2018 ASKANEWS: "Bulgaria, gli eventi della terza settimana della cucina italiana"

 

logo09/11/2018 AISE: "L'Ambasciatore Baldi alla cerimonia di apertura della XVII edizione di Interfood & Drink"

 

 

 

24/10/2018 Brescia Oggi: "Il Booktrailer Film еsporta Brescia in Italia e nel mondo"

0001

19/10/2018 Il cittadino di Lodi: "Torna il decoro nel cimitero di Salonicco"

articolo cittadino di lodi

iconomist logo

06/09/2018 ИКОНОМИСТ: "Една красива италианска история" 

 

askanews fb

 

20/07/2018 ASKANEWS "Bonisoli: a Plovdiv per rafforzare partnership con Matera"

 

 

logo

 

26/06/2018 AISE: "Padiglione Italia al WEBIT.Festival Europe di Sofia"

 

 

 

 

26/06/2018 La Provincia. Quotidiano di Cremona e Crema: "L'incontro Puerari e il Cremonese 1715. Morandi ospite dell'ambasciata a Sofia"

0001

22/06/2018 Стандарт: "Випуск 2018 на Италианския лицей с патенти за бъдещето

standart diplomi gorna banya

22/06/2018 Standart: "Maturità 2018 al Liceo italiano 

30/05/2018 Giornale di Vicenza: "Rigoni in Bulgaria. La qualità compie un quarto di secolo"

30/05/2018 Джорнале ди Виченца: "Ригони в България. Качеството празнува четвърт век"

0003

0004

29/05/2018 Вестник Стандарт: "Деца рисуват в двора на Италианското посолство"

29/05/2018 Quotidiano Standart: "I bambini disegnano nel giardino dell'Ambasciata d'Italia"

skm c25818052917170

25/05/2018 Economy: "Internazionalizzare la libera professione, missione Bulgaria per la Confprofessioni"

25/05/2018 Economy: "Интернационализиране на свободната професия, мисия в България за Конфпрофесиони"

0010

 

logo17/05/2018 AISE: 10 scatti per mostrare le eccellenze del Bel Paese: presentato a Sofia il progetto "L'Italia in 10 Selfie di Symbola"

 

 

bta logosite15/05/2018 58 Masterpieces of Roman Baroque Go on Display at National Gallery of Art in Sofia 

An exhibition entitled "Bernini and the Roman Baroque: The Language of Modernity" opens on May 15 at the National Art Gallery in Sofia. The event, coorganized by the Italian Cultural Institute in Sofia and the National Art Gallery, continues until July 15. The exhibition showcases 58 masterpieces of the Roman Baroque related to the oeuvre of prominent figures, from Bernini to Cavaliere d'Arpino and Mattia Preti. The exhibition transports the viewer to 17th century Italy and the luscious and fascinating manner of expression typical of that period. "For the first time in Bulgaria, a collection of such a wealth of genres and themes favoured by those commissioning art at that time is on display: from portraits and selfportraits, landscapes and allegories of exquisite classical taste, to what we define as 'Triumphal Baroque' with its religious images positioned between contemplative intimism and the power of Christ's drama," the organizers said. The exhibits acquaint the viewer with the genius of Gian Lorenzo Bernini, considered the greatest representative of the art of his time. An extremely talented artist, sculptor, designer of stage sets, playwright and architect, he had explored many new areas in search of his own manner of expression, which later became the universal language of Baroque. The exhibition presents an aspect of Bernini less known to the general public, focusing on his image as an artist and designer. Next to his artworks will be displayed masterpieces of many of the artists gathered in Rome, attracted by the creative magnetism of Bernini, a stimulator of various energies and ingenious ideas. Thanks to the collection preserved in the Chigi Palace in Ariccia, viewers can admire the works of Momper, Baciccio, Cavaliere d'Arpino, Giacinto Gimignani, Borgognone, and many others. The exhibition will be opened by Italian Ambassador to Sofia Stefano Baldi, the Director of the Italian Cultural Institute in Sofia, Luigina Peddi, the Director of the National Art Gallery, Slava Ivanoca, and curator Prof. Francesco Petrucci of the Chigi Palace, who will give a lecture in the gallery on May 16.

10/05/2018 Вестник Стандарт: Европа оживя в Горна Баня

10/05/2018 Quotidiano Standart: L'Europa ha preso vita a Gorna Banya

skm c25818051011500

 

 

 

ansa 700x366 precomposed

Al via Festival italiano in cinque città della Bulgaria

Musica, arte, cinema, letteratura, sport, innovazione

9/5/2018 ANSAmed - SOFIA Con la lettura di brani scelti da 'La pazienza del ragno' di Andrea Camilleri e la proiezione di 'La forza del destino' dal Teatro Regio di Parma, è partita oggi a Sofia la XV Edizione del Festival Italiano in Bulgaria, tradizionale rassegna di eventi dedicati all'Italia e alla sua straordinaria offerta culturale e imprenditoriale.
L'iniziativa è frutto delle sinergie tra tutte le componenti del 'sistema Italia' in Bulgaria: Ambasciata d'Italia, Istituto italiano di cultura a Sofia, Camera di commercio italiana in Bulgaria, Italian trade agency e Confindustria Bulgaria .
L'edizione di quest'anno prevede eventi e iniziative nell'ambito della musica, dell'arte, dello sport, del cinema, della letteratura, dell'industria e dell'innovazione tecnologica - si legge in una nota dell'ambasciata d'Italia in Bulgaria .
Il Festival avrà luogo, nei mesi di maggio e giugno, a Sofia e in altre quattro città bulgare: Plovdiv - capitale europea della cultura 2019 insieme con Matera - Veliko Tarnovo, Targovishte e Varna. L'evento coincide con il periodo conclusivo del semestre di presidenza bulgara del Consiglio Ue e assume perciò particolare rilevanza per la visibilità del Made in Italy e per la sua naturale vocazione europea. (ANSAmed)

4-8/05/2018 EUROPOST: "The best of Italian culture presented in Bulgaria"

0001 2

05/05/2018 Quotidiano Standart: "Viviamo all'italiana per due mesi"

05/05/2015 Вестник Стандарт "Живеем по италиански"

0001 1

 

ansa 700x366 precomposed

 

Bulgaria: incontro con re Simeone II in Ambasciata d'Italia

19/04/2018 ANSAmed - SOFIA - Nella residenza dell'ambasciatore d'Italia in Bulgaria, Stefano Baldi, si è svolta ieri sera una conversazione con l'ultimo re della Bulgaria, Simeone di Sassonia Coburgo Gotha (80 anni), in occasione della recente pubblicazione in lingua italiana del libro autobiografico 'Simeone II di Bulgaria, un destino singolare'.
L'incontro è stato organizzato congiuntamente con l'ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta in Bulgaria, Camillo Zuccoli. I due ambasciatori hanno approfondito alcuni aspetti storici legati alla straordinaria esperienza di Simeone di Sassonia Coburgo Gotha, re della Bulgaria dal 1943 al 1946. Il quale, dopo quasi 50 anni di esilio a seguito del referendum per l'abolizione della monarchia, fu premier dal 2001 al 2005.
"Simeone II è stato una persona che ha sempre rispettato i valori nei quali crede, soprattutto nella libertà e nella pace", ha detto l'ambasciatore Baldi. "La libertà credo che sia una cosa naturale nell'essere umano e, tenendo conto che mi sono formato negli anni della Guerra Fredda, il muro tra i popoli ci incoraggiava ancora di più a sognarla per tutti i bulgari", ha detto da parte sua Simeone di Sassonia Coburgo Gotha.
"È un libro molto sincero, un libro dove la personalità di Simeone II si presenta con grande franchezza. La sintesi della sua vita è il servizio alla sua patria, alla sua gente", ha rilevato l'ambasciatore Camillo Zuccoli. Simeone di Sassonia Coburgo Gotha è figlio del re Boris III e della regina Giovanna di Savoia, i cui genitori furono Vittorio Emanuele III e regina Elena. (ANSA).

bta logosite23/03/2018 BTA: Съпругата на президента Десислава Радева откри Италианския фестивал на красотата и прическата в Пловдив

 

 

 

 

 

ansa 700x366 precomposed 12/03/2018 ANSAmed - SOFIA "Il fatturato dei servizi nel settore delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni in Bulgaria è aumentato del 300% negli ultimi 7 anni e ha raggiunto 2,5 miliardi di euro". Lo ha detto il viceministro dell'economia Alexander Manolev durante la cerimonia di apertura del convegno europeo "Euronet - rete europea delle camere di commercio italiane: innovazione e internazionalizzazione della società digitale" che ha avuto luogo a Sofia. L'evento si è svolto nell'ambito del semestre di presidenza bulgara del Consiglio Ue ed è stato parte integrante dell'appuntamento biennale delle trenta Camere di commercio italiane in Europa, attualmente coordinate dalla Camera di commercio italiana in Bulgaria in seno all'Associazione italiana Assocamerestero.

Al convegno hanno preso parte anche Lilyana Pavlova, ministro della Presidenza bulgara del Consiglio dell'Ue, Stefano Baldi, ambasciatore d'Italia in Bulgaria, Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di Assocamerestero, Ognyan Zlatev, capo della Rappresentanza della commissione europea in Bulgaria ed altri. Nel corso dei lavori l'accento è stato posto sulle principali priorità del semestre bulgaro di presidenza del Consiglio dell'Ue nell'ambito dell'economia digitale e le professioni del futuro, dello sviluppo dell'Europa nel campo dell'industria high-tech, e dell'internazionalizzazione delle Pmi nei mercati europei nell'era digitale (ANSA).

 

 

logo 2

10/03/2018 Newsletter Confindustria Bulgaria: Confindustria Bulgaria partecipa all'organizzazione del progetto "PON Bulgaria Sommeiller 2017-2018"Confindustria Bulgaria - Sabato 10.03.2018

 

 

ansa 700x366 precomposed

 07/03/2018 ANSA - Nuova Europa: 'Saluti da Italia e Bulgaria', in mostra 100 anni di storia'Saluti da Italia e Bulgaria', in mostra 100 anni di storia

 

 

 

06/03/2018 Novinite.com: The Italian Аmbassador Presents an Exhibition in the Ethnographic Museum in Sofia

photo verybig 188441

 

ansa 700x366 precomposed(ANSA) 23/02/2018 - In occasione del 150/o anniversario della morte di Gioacchino Rossini,   l'Ambasciata d'Italia in Bulgaria ha organizzato un concerto per commemorare il geniale compositore e  musicista pesarese. Il concerto, eseguito da un gruppo di mandolinisti bulgari, si è svolto ieri sera nella   Residenza dell'Ambasciatore d'Italia. Sono stati eseguiti arrangiamenti di alcuni famosi brani e arie di   Rossini. Nel repertorio erano inclusi anche arrangiamenti di brani di Paganini, Mezzacapo, Carulli e Sartori. Non è mancato un tributo alla musica popolare bulgara. 

10/01/2018 Илияна Йотова разговаря с посланик Стефано Балди

10/01/2018 Iliyana Jotova discute con l'Ambasciatore Stefano Baldi

1

22/11/2017 Il Sole 24 Ore: Confindustria Est Europa. Incontro a Sofia. La Bulgaria ponte per gli investimenti nell'area dei Balcani

22/11/2017 Il Sole 24 Ore: Конфиндустрия Източна Европа. Среща в София. България е мост за инвестиции на Балканите

22112017sole24oreconfindustriabalcani

 

31/10/2017 ОбСНВ: Кметът Атанас Камбитов и италианският посланик Н.Пр. Стефано Балди връчиха ежегодните награди „Джовани Фалконе“ в Благоевград

31/10/2017 ObSNV: Il sindaco Atanas Kambitov e l'Ambasciatore italiano S.E. Stefano Baldi hanno consegnato i premi annuali "Giovanni Falcone" a Blagoevgrad

screenshot534663663655626563464564

 

26/10/2017 Вестник 24 Часа: Интервю на Емануеле Полио, зам.-ръководител на мисията и завеждащ консулския отдел на посолството на Италия

26/10/2017 Quotidiano 24 Ore: Intervista a Emanuele Pollio, Vicario della Missione e Capo della sezione consolare dell'Ambasciata d'Italia

skm c25817102711520

16/10/2017 Вестник Стандарт: АУБ и италианско училище обучават ръководни кадри

16/10/2017 Quotidiano Standart: L'AUB e un istituto italiano formano gli alti dirigenti

inaugurazione corso master della bocconi

13/10/2017 Вестник онлайн 24 Часа: Посланик Стефано Балди връчи орден "Звезда на Италия" на българка

13/10/2017 Quotidiano online 24 Ore: L'Ambasciatore Stefano Baldi ha insignito una bulgara con l'onorificenza della "Stella d'Italia"

image 6497654 302

Италианският посланик Стефано Балди и Дариа Карапеткова на церемонията в петък вечерта. СНИМКА: Пиер Петров

 

04/10/2017 Вестник Стандарт: 40 мига от Венеция в Италианския лицей

04/10/2017 Quotidiano Standart: 40 istanti da Venezia al Liceo italiano

mostra su venezia al liceo di gorna banya

15/09/2017 Вестник Бряг: Италианският посланик се срещна с кмета и областния управител

15/09/2017 Quotidiano Brjag: l'ambasciatore italiano ha incontrato il sindaco e il governatore regionale

bryag

15/09/2017 Вестник Утро: Италианският посланик: Русе е добро място за инвестиции

15/09/2017 Quotidiano Utro: l'ambasciatore italiano: Ruse è un buon posto per gli investimenti

utro

 

03/07/2017ANSA: Pirandello: a Sofia maratona di lettura brani

download

In occasione dei 150 anni da nascita scrittore Premio Nobel

(ANSA) - SOFIA, 3 LUG - In occasione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello, Premio Nobel della letteratura nel 1934, si è tenuta ieri nel parco Crystal a Sofia una maratona di lettura a voce alta da parte di non professionisti di racconti della raccolta "Novelle per un anno". "È stata l'occasione per ascoltare uno dei capolavori della novellistica italiana del novecento", si legge in un comunicato dell'Ambasciata d'Italia in Bulgaria .
Come ha ricordato Andrea Camilleri, le novelle di Pirandello vanno lette a voce alta perché "la parola di Pirandello si modella immediatamente sulle labbra che la pronunciano", ha aggiunto la nota. L'iniziativa è stata accolta con grande interesse dal pubblico bulgaro.

 

02/07/2017 Agenzia di stampa online BGNES: Maratona di lettura. La parola di Pirandello si modella sulle labbra di chi la pronuncia.

02/07/2017 Онлайн вестник БГНЕС: Маратон по четене. Словото на Пирандело се моделира върху устните на произнасящия го.

Guarda il video dell'intervista alla docente Daria Karapetkova --->

intervista daria karapetkova

 

 

02/07/2017 Quotidiano 24 Ore: L'Ambasciatore italiano alla maratona di lettura in occasione dell'anniversario di Pirandello

02/07/2017 Вестник 24 Часа: Италианският посланик в маратон по четене заради годишнина на Пирандело

pirandello 24 ore

26/06/2017 Cronache del Salernitano: Giuseppe Canfora e Carlo Mancuso protagonisti de "I giorni dell'Italia a Sozopol"

salernitano

 

 

21/06/2017 Quotidiano Standart: Record di studenti eccellenti al Liceo italiano

21/06/2017 Вестник Стандарт: рекорд от отличници в Италианския лицей

 

liceo italiano

 

08/06/2017 BTA: Business Associations Call for Constructive Dialogue with Business Community on Judicial Reform

http://www.bta.bg/en/c/ES/id/1593714

logo bta

Sofia - Several business associations Thursday called for equal access to justice and constructive dialogue with the business community on the ongoing judicial reform. This was announced by the American Chamber of Commerce in Bulgaria which organized a Judicial Reform: The Voice of Business Conference here, jointly with the British Bulgarian Business Asso- ciation and Confindustria Bulgaria, and in partnership with the Department of Law of St. Kliment Ohridski University of Sofia.

The conference aimed to highlight the business per- spective about an impartial and efficient judiciary and prosecution being key factors for attracting investments and for establishing a level-playing field for all economic actors, thus ensuring fair competition and sound eco- nomic growth in the country.

Ralitsa Negentsova, Chairperson of the Supreme Bar Council, who was one of the keynote speakers, called for unity in society and in the Bar for an effective judicial reform. She said the reform players should stop catering to their private interests and the interests of their own institutions, and should look at the bigger picture. She called for a reform that will ensure equal access to justice.

British Ambassador Emma Hopkins said that slow justice is no justice. She argued that a working judiciary creates confidence among investors and brings about a better health care and public services, as well as devel- oped infrastructure.

Ambassador Hopkins pointed out that it is important what course the judicial reform will take and how the problem with the excessive caseload of courts will be resolved.

Ambassador Emma Hopkins (third from Right), Ambassador Stefano Baldi (second from Right), US Charge d’Affaires Martina Strong (Right), Ralitsa negentsova (third from Left) and other participants in the conference BTA Photo

She also said that it is fair for public procurements to go to the most competitive candidates rather than to the best-connected ones.

Italian Ambassador Stefano Baldi said the important thing is not only what is being done about the judicial reform but also the perceptions in society about justice and corruption.

He argued that consistency is needed in the policies that are implemented; that the changes should be wisely communicated so that people understand the reforms; and that the reforms should inspire confidence.

Martina Strong, Charge d'Affaires at the US Em- bassy in Bulgaria, was another keynote speaker who underscored the importance of equal access to justice for all.

 

24/05/2017 ANSA > Nuova Europa

Italia-Bulgaria: ambasciatore Baldi con ministro econonomia.

Impegno a rafforzare collaborazione e per nuovi investimenti

download

4401d5ac2ecd3612ff038d54b788e50d

 

 

15/04/2017 Articolo del giornale 24 CHASA: Desislava Radeva, il vice Ilijana Jotova e suo marito ascoltano il "Requiem" di Verdi

15/04/2017 Статия на вестника 24 ЧАСА: Десислава Радева, вицето Илияна Йотова и съпругът й слушат "Реквием" на Верди

24 chasa 15 aprile 2017

 

16/02/2017 FIJLKAM: La Nazionale giovanile italiana di Karate a Sofia per partecipare ai Campionati europei

20170216 111455

La Nazionale italiana giovanile a Sofia per partecipare ai Campionati Europei (17-19 febbraio 2017). Con l'occasione, accompagnati dal Responsabile delle relazioni con le Ambasciate Daniele Capuana, la Delegazione al completo ha incontrato l’ambasciatore italiano in Bulgaria, S.E Stefano Baldi.

 

31/01/2017 Reportage del giornale Standart: "L'Orlando Furioso" prende vita al Liceo Italiano

31/01/2017 Репортаж - Стандарт: "Бесният Орландо" оживя в Италианския лицей

31 01 standart preview

L’Ambasciatore Stefano Baldi e il Direttore dell’Istituto italiano di cultura, dott.ssa Luigina Peddi, hanno incontrato la Preside Velyanova e i professori d’italiano del Liceo italiano di Gorna Banja in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata ai 500 anni dell'"Orlando Furioso". L'incontro ha offerto l'opportunità per discutere le future iniziative congiunte, la valorizzazione delle risorse disponibili e un più ampio coinvolgimento degli studenti negli eventi organizzati dall’Ambasciata e dall’Istituto. Gli alunni del Liceo hanno regalato all'Ambasciatore alcuni quadri che hanno realizzato sotto la guida del pittore Ivan Yahnadjiev.

 

20/01/2017 EUROPOST - Intervista all'Ambasciatore Stefano Baldi: EU is the best answer to today's challenges Italy is strongly committed to the European project, which finds itself increasingly under stress

baldi europost

Intervista di Nadia Ilieva, del settimanale Europost, all’Ambasciatore Stefano Baldi: “Tra Italia e Bulgaria esiste un rapporto speciale. Lavorerò per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale nei settori di interesse comune e per valorizzare le sinergie nel più ampio contesto europeo. L’Ue continua a rappresentare la risposta più efficace di fronte alle sfide dell’attuale contesto internazionale”.

 

 

 


700