This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Публикация: "Културен живот в Резиденцията. Опитът на Посолството на Италия в София"

Date:

11/05/2018


Публикация:

Дипломатът разполага с многобройни инструменти за осъществяване на своята дейност и постигане на поставените цели. Някои от тези инструменти, като умението за водене на преговори, официални разговори, институционални срещи и много други, са по-известни.

В случая на посланика, призван да изпълнява ролята на свързващо звено между двете страни и култури, тези инструменти придобиват и някои не толкова очевидни аспекти, като използването на сградите на Посолството или Резиденцията и културните прояви.

Точно тези два аспекта са предмет на настоящото издание, целящо преди всичко да документира по какъв начин наличието на една престижна историческа сграда, като тази на Посолството, съчетана с предлагане на внимателно подбрани събития, може да бъде фактор за лансиране имиджа на Италия.

Свалете електронната книга  "Културен живот в Резиденцията" от тук --->


972