Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Стойностни декларации

 

Стойностни декларации

Консулската служба издава стойностни декларации на дипломи, придобити в България в български училища и университети, признати от министерството на образованието и науката на Република България.

За получаване на стойностна декларация на дипломите, придобити в България, е необходимо да се представят следните документи:

  • заявление (изтегли тук) попълнено на италиански език, в което да се посочат причините за издаването (работа или обучение);
  • нотариално заверено копие на дипломата, печат “Apostille” (положен от министерството към което е съответното училище или институт), преведена на италиански език и легализирано от министерството на външните работи на България.

За получаването на стойностна декларация на диплома за висше образование следва да се представи в допълнение на нотариално завереното копие на дипломата и приложението;

ксерокопие на всички страници на преведената и легализирана диплома;ксерокопие на документа за самоличност на заинтересованото лице – лична карта или паспорт.

Допълнителни документи

Ако дипломата за средно образование е придобита преди 2003г., е необходимо да се представи служебна бележка от училището издало дипломата, в която да е посочена общата продължителност на обучението (11 или 12 години), или броят години на обучение в училището и годината на записване в същото.

Ако дипломата е за висше или за полувисше образование, придобита преди реформата в образователната система (Закон за висшето образование ДВ № 112 от 27.12.1995г. и следващи поправки и допълнителни разпоредби), е необходимо да се представи и документ, издаден от съответния университет или висше училище, който да удостоверява на коя академична степен отговаря в новата образователна система (пример: Бакалавър, Магистър).

Ако дипломата за висше образование дава право на упражняване на регламентирана професия от списъка с регламентираните професии в България (който може да бъде изтеглен от тук: http://mail.nacid.bg/newdesign/qual/index.php?id=21), е необходимо да се представят допълнителни документи, удостоверяващи професионалната правоспособност.

Пример: ако дипломата дава право на упражняване на адвокатска професия е необходимо да се представи:

  • Удостоверение от съответния съд, от което да е видно че заинтересованото лице е провело необходимия юридически стаж в същия Съд;
  • Удостоверение за правоспособност, издадено от министерство на правосъдието, от което да е видно че лицето е издържало успешно държавните изпити – теория и практика;
  • Удостоверение за вписване в регистъра на адвокатската колегия.

Удостоверенията следва да бъдат преведени, легализирани и с печат „Apostille“ и представени с едно ксерокопие (както и самата диплома).


45