Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Нотариални актове

 

Нотариални актове

Консулската служба извършва – само спрямо италиански граждани, намиращи се в чужбина постоянно или временно – някои нотариални функции, предвидени от нашия правилник. По същество става дума за получаване на публични актове (пълномощни, завещания), клетвени декларации, удостоверения и подписи под заверени документи. 


Въпреки това има някои разлики между консулските компетенции в нотариалната материя и онези на нотариусите, практикуващи в Италия, свързани принципно с различната позиция на Началника на Консулското представителство, който е Държавен служител, и тази на нотариуса на свободна практика.  В действителност: 

  • Нотариусът може да бъде повикан да бъде юридически консултант на клиента; затова той може да събира сведения за платежоспособността на един човек, или да действа като посредник в транзакция, или да съветва клиента по семейни или финансови въпроси. Изключено е Консулската служба да извършва подобни дейности. Нейният съвет, ако бъде поискан, трябва да се ограничи до юридическата сфера, с акцент върху валидността на документите, които заявителят иска да получи. Нейната помощ трябва да се ограничи до законността на посочените документи, а не до тяхната икономическа полза.
  • Нотариусът може да бъде понякога пълномощник на клиента относно публичността и изпълнението на формалностите, свързани с документите, получени от него. Нито една дейност с подобен характер, обаче, не може да бъде извършвана от Консулското представителство.
  • Докато нотариусът има право на хонорар, то всички консулски документи подлежат само на таксата, указана в Консулската тарифа.


Италианският гражданин в чужбина може също да завери документа при публичен нотариус, официално акредитиран в страната по местоживеене. Впоследствие, ако страната е страна по Хагската Конвенция ат 1961 г. за премахване на легализацията, трябва да се погрижи върху документа да бъде поставен апостил от съответните власти в страната по местоживеене. Ако страната му не е подписала горната конвенция, трябва да легализира подписа на нотариуса чрез италианското консулско представителство (вж. секция Превод и легализация на документи)

Най-често търсените нотариални услуги от една Консулска служба са:

• Пълномощни
• Завещания
• Публични актове
• Заверки

Съгласно чл. 28 на ЗП 71/2011, Постановлението на Министъра на външните работи от 31.10.2011 ограничава – считано от 1.01.2012 г. – извършването на нотариални услуги от страна на Консулските служби със седалище в Австрия, Белгия, Франция, Германия и Латвия.

Това решение се основава на първо място на съществуването на двустранни или многостранни конвенции, които премахват – поради документите, идващи от тези страни – необходимостта от легализация или апостил, и на второ място, на факта, че Нотариатите в тези страни са членове на Международния съюз на латинския нотариат, елемент, за който се смята, че може да гарантира присъствието на място на подходящи нотариални услуги.

За да имат сила в Италия, документите трябва да бъдат преведени.
Мярката предвижда Началникът на Консулската служба да продължи при всички случаи да получава – по искане на италиански граждани – публични завещания, тайни или международни.

Освен това той може да получава – след предварителна проверка на обективната и документална невъзможност от страна на сънародника да се обърне към местен нотариус – документи, които от спешен характер когато закъснението може да бъде в ущърб на гражданина.


99