Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Leva

 

Leva

 

Военна служба


От 1 януари 2005 г. се прекратява редовната военна служба. По тази причина за живеещите в чужбина италиански граждани, родени след 31.12.1985 г., вече не е необходимо да уреждат в Консулствата положението си във връзка със свикването на набор.

От същата дата са създадени следните категории доброволци в Армията, във Флотата и във Въздушните сили:

  • доброволци на служба за срок от една година (на възраст до 25 години);
  • доброволци на служба за срок от четири години (на възраст до 30 години).

Набирането на доброволци се осъществява чрез обява за постъпване на служба по разпореждане на Министерство на отбраната.

Тъй като прекратяването на задължението за военна служба не означава нейното "закриване", Общините и Дипломатическите или Консулски служби ще продължат да изпълняват дейността си по изготвяне и подновяване на списъците за военна служба.

Прекратяването на задължителната военна служба води до отпадане на възможността за придобиване на италианско гражданство чрез отслужване. Освен това, сънародниците, които възнамеряват да се върнат в Италия за отслужване на доброволна военна служба, вече не могат да се възползват от предишните предимства, които предвиждаха държавата да поеме пътните разходи до Италия за изпълняване на свързаните им със службата задължения.

По отношение на отклонението от военна служба, прекратяването на задължението за свикване на набор не означава, че това води до оправдаване на престъплението и отпадане на последствията, произтичащи от пропуснатото заличаване на нотата за отклонение по административен път, както и от общия списък на отклонилите се. Ето защо живеещите в чужбина италиански граждани могат да се явят в съответната Дипломатическа или Консулска служба, за да уредят положението си във връзка със свикването на набор.

Международните спогодби за редовна военна служба, имащи за цел да се избегне задължението за военна служба и в двете страни за младите хора с двойно гражданство, в голяма степен изгубват смисъла си, предвид на факта, че в по-голяма част от държавите – страни по спогодбите, военната служба е прекратена или отменена. Затова тези спогодби могат да се прилагат в полза на живеещите в Италия граждани, които искат да уредят положението си в италианските въоръжени сили, за да не им се налага да отбиват редовна военна служба в държавата, чиито граждани са те, ако там съществува това задължение.


48