Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Нова покана за представяне на предложения по Програмата за обмен на ноу-хау, изцяло финансирана от италианското правителство

Дата:

29/04/2022


Нова покана за представяне на предложения по Програмата за обмен на ноу-хау, изцяло финансирана от италианското правителство

Публикувана е новата покана за представяне на проектни предложения в рамките на Програмата за обмен на ноу-хау (Програмата), с финансиране, предоставено от Фонда на ЦЕИ в ЕБВР. Програмата се финансира изцяло от италианското правителство.

Тази Програма е инструмент за развитие, насочен към подпомагане на трансфера на умения от страни от ЕС, членове на Централноевропейската инициатива - ЦЕИ (България, Хърватия, Италия, Полша, Чехия, Словашка република, Румъния, Словения, Унгария), към страни извън ЕС (Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украйна) от региона на ЦЕИ.

Съфинансирайки с до 50% проекти за техническа помощ, трансфер на технологии, на знания и на добри практики, обучителни семинари и други, Програмата предлага безвъзмездни средства на публични или частни органи на държави от ЕС, членове на ЦЕИ, които искат да споделят своя опит с партньорите си в държави-членки на ЦЕИ извън ЕС.

Крайният срок за подаване на предложения от публични или частни юридически лица е 13 юни 2022 г.

За кандидатстване, посетете уебсайта на Централноевропейската инициатива.


1357