Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени

Дата:

25/11/2021


Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени

По повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени 2021, Министерство на външните работи на Италия и нейната чуждестранна мрежа се включват в информационната кампания „Да направим оранжев света: прекратете насилието над жени сега!" Популяризирана от UN Women и посветена тази година на предотвратяването на всяка форма на насилие, на вслушването в жертвите и на преодоляването на дискриминационните социални норми, с цел насърчаване на ефективното равенство между половете.

Пандемията от Covid-19 и последвалите мерки влошиха съществуващите условия на уязвимост и допринесоха значително за нарастването на случаите на домашно насилие и тормоз срещу жени и момичета и в ситуации на конфликт и хуманитарна криза.

По отношение на тези тревожни данни Италия отново осъжда категорично всяка форма на дискриминация и насилие срещу жени, като неприемливо явление и сериозна пречка за постигане на равенство между половете, за действително упражняване на правата и за пълна лична реализация.

И до днес никоя държава в света не може да каже, че е постигнала пълна равнопоставеност между половете: затова цялата международна общност трябва да продължи да преследва тази необратима цел с упоритост и убеденост.

Целите за премахването на всяка форма на насилие срещу жени и жени, като стълбове на външнополитическите действия и на италианското сътрудничество, бяха в центъра на италианското председателство на Г-20 и са сред приоритетите на италианския мандат в Съвета по правата на човека на Организацията на обединените нации и на семестъра на италианското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа, в чиито контекст Италия подкрепя и насърчава „Конвенцията за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие“ (или „Истанбулска конвенция“).

Този ангажимент намери потвърждение и в активната роля, която Италия пое, пред лицето на кризата в Афганистан, в защитата и насърчаването на правата на афганистанските жени и момичета, в защитата на правото им на образование, на свобода на придвижване и пълноценно участие в обществения живот.

По отношение на вътрешната организация на методите на работа в Министество на Външните Работи на Италия, с цел осигуряване на равни възможности, на 15 октомври бе прието писмо н. 3/2021, с което Министерството приема най-високите стандарти за насърчаване на равенопоставеност между половете, като отново подчертава необходимостта от осигуряване в ежедневната работа на конкретното прилагане на конституционния принцип за равенство, като забрана за дискриминация и активно насърчаване на действителната равнопоставеност.


1318