Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

В подготовка на събитието COP26, интервю с Микеле де Нигрис, Директор на Отдела за устойчиво развитие и енергийни източници на италианската RSE - Проучвания на енергийната система

Дата:

27/09/2021


В подготовка на събитието COP26, интервю с Микеле де Нигрис, Директор на Отдела за устойчиво развитие и енергийни източници на италианската RSE - Проучвания на енергийната система

В подготовка за събитието COP26 днес Ви предлагаме нашето интервю с Директора на Отдела за устойчиво развитие и енергийни източници на италианската RSE - Проучвания на енергийната система Микеле де Нигрис. Д-р Де Нигрис ще бъде гост утре на конференцията, организирана в сътрудничество от посолствата на Италия и Обединеното Кралство и неправителствената организация Move.bg „Пътят към COP26: изборът на България“.

В: Как накратко бихте обяснили какво представлява кръговия модел на енергията на човек, който не е експерт?

Микеле де Нигрис: Настоящият начин за управление на енергията може да бъде представен като права линия: потокът на енергия влиза от страната на генерирането й, тече в преносните и разпределителните линии и достига накрая до потребителя, като се изключат неизбежните загуби. По пътя постепенно се губи енергия и се разходват материали: от изкопаеми горива, изгаряни в електроцентрали, до материалите, които съставляват цялата енергийна система, ако нищо не се рециклира.

Обратно, възможно е тази права линия да се превърне в кръг, или по-скоро в серия от кръгове: като захранваме енергийната система с възобновяема енергия (вятърна, слънчева, геотермална, водноелектрическа), можем да затворим първия кръг на генериране, правейки устойчив потока на входяща енергия. Потокът от материя при генерирането може да бъде затворен, така че материалът, използван за изграждането на генераторите, например фотоволтаични панели или вятърни турбини, може да бъдат рециклиран в края на живот на тези генератори. Дори предаването и разпределението на енергията може да стане кръгово, ако топлината, генерирана от неизбежните загуби, се използва по полезен начин, ако медта, желязото, маслото, стъклото и пластмасата, използвани за изграждането на системата, се рециклират. По подобен начин всяко действие за подобряване на ефективността при използването на енергия допринася за кръговия модел на енергийната система.

 

В: Какви значими промени в ежедневието ни ще изискват ангажиментите на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.? Лесно постижима ли е целта?

Микеле де Нигрис: Европейският ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. и за постигане на климатична неутралност до средата на века, е много сериозен и ще донесе много промени в ежедневието на всеки от нас. На първо място, това е голяма покана за енергийна ефективност, за устойчива мобилност, за собствено производство, за рециклиране и за осъзнаване на отражението на всяко наше действие върху планетата. Това също е чудесна възможност за всеки от нас да стане главно действащо лице, все по-наясно с нашето бъдеще: да избираме, да предпочитаме и да приемаме производството на енергия от възобновяеми енергийни източници, като променяме профилите си на потребление, за да се адаптираме към енергията, която е налична в мрежата, да продаваме на нашия съсед енергия, която сме произвели със слънчеви панели, да предаваме за рециклиране енергийните компоненти в края на техния живот.

 

В: По време на конференцията „Пътят към COP 26: Изборът на България“ ще представите опита на Италия в енергийния преход, има ли примери за преход от икономика, зависима от въглища, към зелена икономика, които България би могла да вземе и да пренесе от Италия, не само по отношение на технологиите, но и по отношение на подхода към проблема, сътрудничеството между секторите и т.н.?

Микеле де Нигрис: Бих искал да цитирам два примера за отлични постижения на Италия в енергийния сектор. Първият - всеки сектор на италианската икономика, и по-специално промишлеността, занаятите, дистрибуцията е отделял много внимание на енергийната ефективност през годините, тъй като в Италия енергията винаги е била малко по-скъпа, отколкото в други европейски страни. Това е резултат от избора на енергия, направен през годините. По отношение на енергийната ефективност, Италия е сред международните шампиони и постепенно намалява енергийния интензитет на всеки продукт, който произвежда. Това стана възможно благодарение на инициативата на индивидуалните предприемачи, но и на стимулите, които постепенно бяха предоставени от институциите.

Другият пример е този на интелигентните мрежи: нивото на автоматизация на електрическата мрежа, постигнато в Италия е международно признат пример: като се започне от електронния брояч, въведен преди почти двадесет години и който вече е достигнал второто си поколение, системите за управление на мрежата, които дават възможност за използването на големи количества енергия от слънчеви панели, позволяват развитието на интелигентно зареждане на електрически превозни средства, позволяват на потребителя да произвежда и консумира енергия на местно ниво. Във всички области на енергетиката, Италия, която участва като лидер в инициативите на IEA, Mission Innovation и COP26 е много отворена към всяка една форма на сътрудничество.

Линк към събитието.

Микеле де Нигрис е Директор на Отдела за устойчиво развитие и енергийни източници на RSE - Проучвания на енергийната система. Като електроинженер, той развива значителна част от кариерата си в сектора на технологиите за пренос и разпространение в CESI, а впоследствие и в RSE, преди да се изправи заедно с колегите си пред основните предизвикателства, свързани с взаимодействието на енергийната система с околната среда. Активен на международно ниво, той ръководи европейската работна група SetPlan свързана с интеграцията и устойчивостта на мрежите и представлява Италия в координационните комитети на Международната агенция по енергетика като вицепрезидент. Автор на около 90 статии, публикувани в национални и международни списания, той участва активно в дейности по стандартизация като председател на Комитета „Интегрирани енергийни системи“ на Националната електротехническа комисия.

michele de nigris

Проучвания на енергийната система (RSE) - настоящата реалност на RSE започва от поредица инициативи непосредствено след ВСВ в Италия, когато основна задача е страната да бъде напълно възстановена и когато започва и силното енергийно развитие. Така се създава CISE: Център за информация, изследвания, опит, който започва своята дейност, фокусирайки се по-специално върху методите за производство на електричество чрез използване на ядрени реакции.

През 1956 г. е създаден CESI (Италиански експериментален електротехнически център), за да съпътства, с изследователски и изпитателни лаборатории, обединяването на италианската електрическа мрежа. Четири години по-късно, през 1962 г., Enel - току що създадена след национализацията - придобива по-голямата част от акционерния капитал на CESI. През следващите години Enel създаде свои собствени вътрешни изследователски центрове, организирани в отдел „Проучвания и изследвания“, които взаимодействат с CISE и CESI, превръщайки се в отправна точка в Италия и в Европа в изследователската дейност в областта на електроенергията и енергийна система.

През 2000 г. реформата на италианската електроенергийна система доведе до включването на всички инициативи и обединение в една структура на изследователските умения на Групата. 

По-късно, за да се организират по-добре изследователските дейности от общ интерес, в духа на постановлението за създаване на Фонд за изследване на електрическата система, беше създадена CESI RICERCA SpA, концентрираща всички ресурси (400 изследователи и техници и свързани с тях лаборатории) за развитие на финансирани изследователски дейности в Италия и в чужбина. За да се гарантира преобладаващият публичен характер, мажоритарният дял на компанията (51%) впоследствие се придобива от ENEA.

На 29 април 2009 г. CESI RICERCA приема новото име на ENEA - Изследване на електрическата система (по-кратко ERSE SpA). На 15 юли GSE придобива 49% от акционерния капитал от CESI. Мисията на компанията остава същата: да разработва изследователски програми в електроенергийния сектор, насочени към цялата национална електроенергийна система.

На 21 юли 2010 г. компанията премина под пълния контрол на едноличния акционер GSE, като приема и настоящото име Research on the Energy System - RSE S.p.A.


1284