Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Messaggio di auguri per la Festa Nazionale Italiana - 2 giugno 2021 -

Дата:

02/06/2021


Messaggio di auguri per la Festa Nazionale Italiana - 2 giugno 2021 -

Cari connazionali, cari amici Bulgari, cari colleghi, oggi celebriamo la festa della Repubblica italiana, che è nata il 2 giugno del 1946. Avrei voluto festeggiare insieme in questa splendida sede ma la pandemia ancora non ci consente di farlo. Vogliamo con questo messaggio manifestarvi la nostra vicinanza: ci siamo e ci saremo. Intravediamo l’uscita dal tunnel ed è a questa luce che dobbiamo guardare con speranza, coraggio, ottimismo e impegno. Con lo stesso spirito che dopo le rovine della seconda guerra mondiale ha consentito all’Italia di rifondarsi sui valori democratici della Repubblica, di ricostruire il Paese e di diventare uno dei protagonisti delle relazioni internazionali basandosi sui valori onusiani ed euro-atlantici. Guardiamo avanti con fiducia e senza timore. Buona Festa della Repubblica!

Giuseppina Zarra, Ambasciatrice d’Italia in Bulgaria

Buona Festa Nazionale dal Sistema Italia in Bulgaria: https://www.youtube.com/watch?v=rI4-reHOEPM

httpsm.youtube.comwatchvri4 rehoepmfbclidiwar3rp2mqapw xagyfaaa8elxlwl8gemfdwcdspospxsgtmyp4vn dnyhtrq

Скъпи сънародници, скъпи български приятели, днес честваме Националния празник на Република Италия, създадена на 2 юни 1946 г. Бих искала да празнуваме заедно в тази прекрасна сграда, но пандемията още не ни позволява да го направим. Нека това послание бъде израз на нашата близост – ние сме тук и ще бъдем тук. Съзираме светлината в тунела, и към нея трябва да гледаме с надежда, кураж, оптимизъм и ангажираност. Със същия този дух, който след разрушенията от Втората световна война позволи на Италия отново да се изгради върху демократичните ценности на републиката, да възстанови страната, и да се превърне в едно от основните действащи лица в международните отношения, основавайки се на ценностите на ООН и евроатлантизма. Нека гледаме напред с вяра и без страх. Честит празник на Републиката!

Джузепина Дзара, посланик на Италия в България

 


1247