Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Обява за проекто-предложения в рамките на Инициативата „Активни млади граждани за устойчиво развитие в районите на Централноевропейската инициатива и Адриатическо - йонийската инициатива“ за гимназии

Дата:

08/02/2021


Обява за проекто-предложения в рамките на Инициативата „Активни млади граждани за устойчиво развитие в районите на Централноевропейската инициатива и Адриатическо - йонийската инициатива“ за гимназии

Инициативата „Активни млади граждани за устойчиво развитие в районите на Централноевропейската инициатива и Адриатическо - йонийската инициатива“, създадена от съвместно сътрудничество между двете инициативи и съфинансирана от Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Италия, има за цел да насърчи активизма и участието на младите хора, награждавайки най-добрите проектни инициативи, представени от гимназии от страните членки на ЦЕИ и / или АЙИ, вдъхновени от Програмата на ООН 2030 и реализирането на нейните 17 Цели за Устойчиво Развитие.

Инициативата е конкретно изпълнение на един от приоритетите на италианското председателство на ЦЕИ през 2019 г., съдържащ се и в Декларацията от Триест, приета на 12 юни 2019 г. от външните министри на ЦЕИ, която призова за приемане на „Програма за младите хора“ и изпълнение на инициативи, посветени на активното им участие в регионалното сътрудничество.

Генералната цел на инициативата е да повиши осведомеността сред учениците от страните от ЦЕИ и АЙИ относно Програмата на ООН 2030 и нейните 17 Цели за Устойчиво Развитие (ЦУР) чрез учебен процес и участие в тази покана.

Специфичните цели на инициативата са:

  • Насърчаване на разбирането на принципите и структурата на Програмата на ООН 2030 и нейните ЦУР.
  • Насърчаване на ролята на младите и активни граждани като ключови участници за постигане на ЦУР в регионите на ЦЕИ и АЙИ.
  • Стимулиране развитието на идеи за проекти, базирани на общността и "устойчиви на ЦУР", чрез участие в поканата.

Ако се интересувате от поканата, можете да посетите раздела на уебсайт на ЦЕИ, в който се обявява инициативата (на англ. език).

Информацията за обявата и нейните сфери на интерес е налична и в документа (на англ. език).

Краен срок за подаване на предложения: 31 март 2021 г.


1220