Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Нова покана за представяне на предложения по Програмата за обмен на ноу-хау, изцяло финансирана от италианското правителство

Дата:

14/10/2020


Нова покана за представяне на предложения по Програмата за обмен на ноу-хау, изцяло финансирана от италианското правителство

Публикувана е новата покана за представяне на проектни предложения в рамките на Програмата за обмен на ноу-хау (Програмата), с финансиране, предоставено от Фонда на ЦЕИ в ЕБВР. Програмата се финансира изцяло от италианското правителство.

Стартирала през 2004 г., тази Програма е инструмент за развитие, насочен към подпомагане на трансфера на умения от страни от ЕС, членове на Централноевропейската инициатива - ЦЕИ (България, Хърватия, Италия, Полша, Чехия, Словашка република, Румъния, Словения, Унгария), към страни извън ЕС (Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украйна) от региона на ЦЕИ. Логиката на програмата се основава на предположението, че икономическото развитие в страни извън ЕС може да бъде подкрепено чрез трансфер на най-добри практики и принципи, които вече са действащи в най-напредналите икономики. Тези трансфери биха могли да имат важно въздействие, осигурявайки социалното сближаване и икономическото развитие на региона.

Съфинансирайки с до 50% проекти за техническа помощ, трансфер на технологии, на знания и на добри практики, обучителни семинари и други, Програмата предлага безвъзмездни средства на публични или частни органи на държави от ЕС, членове на ЦЕИ, които искат да споделят своя опит с партньорите си в държави-членки на ЦЕИ извън ЕС, като по този начин им помагат да продължат да работят за постигане на стандартите и политиките на ЕС.

От 2004 г. Програмата е съфинансирала 109 проекта с над 3.1 милиона евро.

Крайният срок за подаване на предложения от публични или частни юридически лица е 5 ноември 2020 г.

Всички документи, включително насоките за кандидатстване, са достъпни на уебсайта на Централноевропейската инициатива.


1176