Този сайт използва бисквитки за по-добра информация. Продължавайки серфирането, приемате използването им ОК

Бизнес със и във Италия

 

Бизнес със и във Италия

Италия е страна на изключителна красота, вкусове и таланти, но е и една от основните световни икономики. С БВП от над 1,7 трилиона евро и население от над 60 милиона, Италия е деветата по големина икономика в света.

Италианската икономика е отворена към инвеститорите, като е предприела значителни стъпки, за да спечели доверието им.

След поредица от реформи, приложени от 2011 г., Италия се класира на 8-мо място в световен мащаб и на 4-то място в ЕС в Индекса на ПЧИ Confidex за 2019 г., напредвайки с 2 места за една година (5 места за 2 години), сега тя изпреварва Холандия и Швеция.

Италия се класира в десетката в света (2018):

 • 2-та по големина на производствения сектор държава в Европа
 • 3-та най-голяма икономика в еврозоната
 • 5-ти най-голям производител в света

Made in Italy не е само мода, храна и мебели. Индустриалният сектор претърпя дълбока трансформация и се състои и от производство на машини, фармацевтични продукти и продукти с високо технологично съдържание. През последните години традиционните сектори на Made in Italy, като текстил и мебели, процъфтяваха, превръщайки се в сегменти с висока добавена стойност, докато специализираните сектори като машини, фармацевтични продукти и високи технологии се превърнаха във важни национални индустрии.

Чуждестранните индустриални филиали в Италия наемат 11% от всички работници, произвеждат над 20% от оборота и представляват 26% от износа.

Освен това Италия е:

 • петият по големина износител на обувки в света
 • вторият по големина износител на вино в света
 • третият по големина износител на яхти в света
 • третият по големина износител на мода в света
 • третият по големина износител на домакински уреди в света
 • четвъртият по големина износител на метални изделия в света
 • четвъртият по големина износител на мебели в света
 • петият по големина износител на механични машини в света
 • първият европейски производител на фармацевтични продукти
 • вторият европейски производител

Географско местоположение

Фирмите в Италия имат свободен достъп до над 30 национални пазара в рамките на Европейското икономическо пространство и до над 500 милиона потребители. Италия е родина на някои от водещите световни мултинационални компании като ENI, Fiat Chrysler, Luxottica и Leonardo (бивш Finmeccanica), също така привлича други големи мултинационални компании, особено в напредналите и високотехнологичните сектори.

В авангарда на устойчивите производствени системи

Италия е един от най-екологично ефективните производители в Европа, като произвежда 101 тона въглеродни емисии на всеки произведен милион евро срещу 143 тона за Германия и 113 тона за Обединеното кралство (Източник: Фондация Symbola, Unioncamere и Edison Foundation за Greenitaly 2017, доклад и данни за 2014 г.).

Индустриални клъстери

Над 140 индустриални клъстери с над 1 милион компании представляват почти една трета от цялата италианска производствена система. 141-те индустриални области в Италия обединяват малки и големи компании във взаимозависими и кооперативни производствени системи. Те са една от уникалните индустриални силни страни на Италия: съвкупност от компании, които се конкурират и си сътрудничат за насърчаване на специализацията и високите постижения.

Инфраструктура, дигитализация, енергетика

Благодарение на големия брой морски, летищни и логистични центрове, както и на многобройните международни въздушни и морски връзки, Италия има висока степен на отвореност към международните пазари.

Налице е прогресивно ускоряване на развитието на транспортната система с високоскоростни железопътни линии, безпрепятствени магистрали, летищно-железопътни връзки до градските възли.

Италия се радва на стратегическа позиция, която благоприятства отвореността за международна търговия, благодарение на железопътната оперативна съвместимост с Европа, съответното позициониране в централноевропейските коридори и големия брой входящи и изходящи логистични възли.

Италия изпреварва останалите европейски държави при най-модерната технология на мобилната мрежа и се е присъединява към другите европейски държави в развитието на услугите за цифрово управление. За да развие дигиталната си програма и да постигне целите на „Хоризонт 2020“, Италия инвестира 4,5 милиарда евро за периода 2014-2020 г., за да продължи да подобрява инфраструктурата, цифровите услуги и образованието и дигиталното обслужване на гражданите.

Италия е един от основните производители на електроенергия в еврозоната. Италианският енергиен пазар е голям, либерализиран и фокусиран върху възобновяемите енергийни източници. 43% от нетното производство на енергия в Италия е от възобновяеми енергийни източници. Заедно с природния газ те представляват 76% от общото национално производство.

Изследвания и развитие, иновации

Италия предлага среда за научноизследователска и развойна дейност от световна класа за върхови постижения. Годишните разходи за сектора от над 20 милиарда евро са сред най-високите в света по абсолютни стойности и поставят Италия на 10-то място в ОИСР и на 4-то място в Европа.

Италианската икономическа мрежа е силно развита и посветена на иновациите: има няколко иновативни инкубатори и научно-технологични паркове, свързани с университети, местни органи за развитие или действащи като частни компании, някои от които наскоро бяха включени в списъка на капиталовия пазар. Италианската иновационна система генерира хиляди спин-офи и стартиращи компании, които прехвърлят знания и технологии на пазара. Освен това иновативните компании се подкрепят от широк спектър от стимули.

Източник: Invest in Italy, ITA Agency, 2018 - на англ. език

 


11